50 kohdan maksuton SEO-muistilista

Mikä on attribuutio?

Attribuutio on psykologian termi, joka tarkoittaa ihmisen toiminnan tai käyttäytymisen selittämistä. Markkinoinnin näkökulmasta attribuutiolla tarkoitetaan asiakkaan ostopolun ja ostokäyttäytymisen tutkimista ja selittämistä.

Attribuutio digimarkkinoinnissa

Attribuutioanalyysin avulla digimarkkinoijat ymmärtävät, kuinka kukin markkinointikanava on vaikuttaa myyntiin. Attribuutioanalyysi on tärkeä työkalu kaikille analyytikoille, jotka haluavat ymmärtää asiakasvirtojaan ja heidän käyttäytymistään, sekä optimoida kampanjoidensa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Yksinkertaisesti sanottuna atribuutio on digitaalisessa markkinoinnissa käytetty menetelmä, jolla tunnistetaan kuinka paljon kukin markkinointikanava on vaikuttanut myyntiponnisteluihin.

Attribuutiota on helppo mitata seurantatyökaluilla, kuten Google Analyticsillä, jotka tarjoavat tiukkaa faktaa siitä, mitkä ovat suosituimmat polut lopulliseen ostopäätökseen ja konversion tapahtumiseen.

Attribuutio määrittää asiakkaan konversioreitin, jolloin tulevaa markkinointia on helpompi suunnitella kun tietää mikä toimii ja mikä ei.

Sanasto