50 kohdan maksuton SEO-muistilista

Mitä on A/B testaus?

A/B-testaus on menetelmä verkkosivujen, sovellusten ja mainoskampanjoiden optimointiin, jossa kaksi tai useampi versiota sisällöstä näytetään satunnaisesti käyttäjille.

A/B-testauksen tavoitteena on vertailla versioiden suorituskykyä esimerkiksi klikkausten, konversioiden tai muiden määriteltyjen tavoitteiden suhteen. Testauksen avulla voidaan tehdä dataan perustuvia päätöksiä, mikä auttaa rakentamaan tehokkaampia markkinointistrategioita ja parantamaan käyttäjäkokemusta.

A/B-testaus on keskeinen osa konversio-optimointia

A/B-testaus on oleellinen osa konversio-optimointia ja toimivaa digimarkkinointistrategiaa. A/B-testaus tarjoaa selkeän ja mitattavan tavan selvittää, mikä mainos, elementti, otsikko tai muu sisältö tuottaa parhaat tulokset tietyssä kontekstissa. Olipa kyseessä sitten mainoksen käsikirjoitus, verkkosivun värimaailma tai Call-to-Action -painike, A/B-testauksen avulla voidaan arvioida kriittisesti kunkin vaihtoehdon tehokkuutta ja tehdä perusteltuja päätöksiä parannusten suhteen.

Miksi A/B testaus kannattaa?

A/B-testauksen päätavoite on lisätä myyntiä ja parantaa konversioastetta.

Testaamalla ja optimoimalla avainelementtejä, kuten call-to-action -painikkeita tai tuotesivujen layouteja, yritykset voivat hyödyntää olemassa olevaa liikennettä entistä tehokkaammin.

Miksi ajaa sivustolle valtavia määriä liikennettä, jos kukaan ei konvertoidu?

Lisäksi A/B-testaus tarjoaa syvällisiä oivalluksia asiakkaiden käyttäytymisestä. Kerättyjen tietojen avulla yritykset voivat räätälöidä konversiopolkunsa entistä sulavammaksi, ja eliminoida mahdolliset pullonkaulat.

A/B-testaus on samalla sekä turvallinen että kustannustehokas keino minimoida riskejä uusia strategioita kokeiltaessa. Sen sijaan, että tehtäisiin suuria muutoksia kerralla ja toivottaisiin parasta, A/B-testaus mahdollistaa pienten, hallittavien muutosten tekemisen ja niiden vaikutusten tarkkailun.

A/B-testausta voidaan tehdä esimerkiksi verkkosivustolla

A/B testauksen perusteet

A/B-testauksessa valitaan tietystä elementistä kaksi vaihtoehtoa, joiden suorituskykyä konvertoinnissa lähdetään vertailemaan. Vertailtavat kohteet voivat olla esimerkiksi

 • Testattavien versioiden luominen: Ennen koejaksoa luodaan kaksi versiota testattavasta elementist√§. Tavoitteena on pit√§√§ kaikki muut sivuston elementit ennallaan, jotta voidaan varmistaa, ett√§ havaitut erot johtuvat nimenomaan testatusta muuttujasta.
 • M√§√§rit√§, mit√§ mitataan: Yksik√§√§n tutkimus ei ole vertailukelpoinen ilman tarkkoja mitattavia arvoja. P√§√§t√§ ennen testijaksoa, mittaatko klikkauksia, konversioita tai muita helposti mitattavia. Mittavat arvot voi vaihdella testien mukaan, kunhan ne ovat liiketoiminnan kannalta relevantteja ja numeerisesti mitattavia.
 • Kohderyhm√§n valinta ja segmentointi: Testauksen luotettavuuden varmistamiseksi kohderyhm√§ jaetaan kahtia satunnaisesti, jotta kumpikin ryhm√§ n√§kee eri version. Satunnaiset toisistaan riippumattomat otannat mahdollistavat objektiivisen vertailun siit√§, kumpi versio saavuttaa parempia tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
 • Tulosten analysointi: Testijakson j√§lkeen verrataan, kumpi versio tuotti enemm√§n klikkauksia, konversioita tai muita ennalta m√§√§riteltyj√§ arvoja.
 • P√§√§t√∂ksenteko ja jatkotoimenpiteet: Analyysin perusteella tehd√§√§n p√§√§t√∂s siit√§, kumpi versio otetaan pysyv√§sti k√§ytt√∂√∂n. Lis√§ksi testijaksolla opitut tiedot voivat ohjata tulevia testej√§ ja parannuksia.

A/B-testaus on iteraatioprosessi, joka edellyttää jatkuvaa tutkimista, testaamista ja oppimista. Sen tarkoituksena ei ole ainoastaan löytää voittava versio vaan kerätä tietoa, joka auttaa ymmärtämään syvällisemmin käyttäjiä ja heidän preferenssejään.

Missä A/B-testaus kannattaa?

A/B-testauksen hienous piilee sen monipuolisuudessa ‚Äď k√§yt√§nn√∂ss√§ voit testata l√§hes mit√§ tahansa verkkosivustollasi tai markkinointikampanjoissasi, kunhan muutoksen vaikutus on kvantitatiivisesti mitattavissa.

 • Verkkosivun ulkoasu ja sis√§lt√∂: Sivuston visuaalinen ilme ja sis√§ll√∂n asettelu ovat ensisijaisia kohteita A/B-testaukselle. Voit testata erilaisia v√§rimaailmoja, fontteja, kuvien sijoittelua ja sis√§lt√∂√§. Tavoitteena on l√∂yt√§√§ yhdistelm√§, joka sitouttaa k√§vij√∂it√§ ja kannustaa heit√§ toimintaan.
 • Mainoselementit: Mainosten teksti, kuvitus ja muotoilu ovat kriittisi√§ tekij√∂it√§, jotka vaikuttavat mainoksen tehokkuuteen. Testaamalla erilaisia otsikoita, kuvia ja CTA:n sanamuotoja voit selvitt√§√§, mik√§ yhdistelm√§ tuottaa eniten klikkauksia ja konversioita.
 • S√§hk√∂postimarkkinointi: A/B-testaaminen on erinomainen ty√∂kalu s√§hk√∂postimarkkinoinnin optimointiin. Voit testata esimerkiksi erilaisia otsikoita, viestien pituuksia, kuvia ja CTA:n sijoittelua s√§hk√∂posteissasi.
 • Laskeutumissivut: Laskeutumissivut ovat konversioiden kannalta kriittisi√§ sivuja. A/B-testaamalla erilaisia sivun elementtej√§, kuten otsikoita, leip√§teksti√§, kuvia ja lomakkeiden sijoittelua, voit optimoida sivun suorituskyky√§ ja parantaa konversioastetta.
 • Navigaatio ja k√§ytt√∂liittym√§ (UI): Sivuston navigaation selkeys ja intuitiivisuus ovat keskeisi√§ k√§ytt√§j√§kokemuksen kannalta. Testaamalla erilaisia valikkojen asetteluita, sivupalkkien sijoittelua ja muiden navigointielementtien muotoilua voit parantaa sivuston k√§ytett√§vyytt√§ ja pit√§√§ k√§vij√§t sivustolla pidemp√§√§n. T√∂ker√∂ navigaatio on varsin yleinen pullonkaula konversiopolulla, joka olisi hyv√§ korjata hyviss√§ ajoin.

Tulosten tulkinta ja hyödyntäminen

A/B-testauksen viimeinen vaihe on tulosten tulkinta ja niiden hyödyntäminen. Tulosten hyödyntäminen vaatii huolellista analyysia ja kriittistä ajattelua, jotta voit tehdä informoituja päätöksiä jatkotoimenpiteistä.

 • Analysoi tuloksia kriittiesti: Kun A/B-testi on suoritettu ja dataa on ker√§tty riiitt√§v√§n suuresta otannasta, on aika analysoida tulokset. Tarkastele kriittisi√§ mittareita, kuten konversioasteita, klikkausprosenttia tai muita alussa asettamiasi tavoitteita. Vertaa A- ja B-version suorituskyky√§ n√§iss√§ mittareissa.
 • Voittavan version valinta: Analyysin perusteella voit p√§√§tt√§√§, kumpi versio ‚Äď A vai B ‚Äď tuotti parempia tuloksia. Joskus ero versioiden v√§lill√§ on merkitt√§v√§, mik√§ tekee p√§√§t√∂ksenteosta suoraviivaista. Joissain tapauksissa erot voivat olla hienovaraisempia, mik√§ vaatii tarkempaa harkintaa ja mahdollisesti lis√§testausta.
 • Oivallusten hy√∂dynt√§minen: Voittavan version valitseminen ei ole prosessin loppu. On t√§rke√§√§ hy√∂dynt√§√§ saatua tietoa laajemmin. Oivallukset voivat tarjota arvokasta tietoa asiakask√§ytt√§ytymisest√§, mieltymyksist√§ ja potentiaalisista esteist√§ konversiolle
 • Mahdollisuus jatkokehitykseen: A/B-testauksen tulokset voivat my√∂s paljastaa uusia testausmahdollisuuksia ja -ideoita. Sen sijaan, ett√§ tyytyisit yhteen voittavaan ratkaisuun, pid√§ mieless√§, ett√§ digitaalisen markkinoinnin maailma el√§√§ jatkuvasti. Jatka testaamista, kokeilua ja optimointia pysy√§ksesi kilpailun edell√§ ja vastataksesi k√§vij√∂idesi tarpeisiin.

Vinkit A/B-testaukseen

 • Keskity yhteen muuttujaan kerrallaan: Testaa mieluummin yht√§ merkitt√§v√§√§ kuin useampaa pient√§ mitattavaa elementti√§ kerrallaan. Jos kokeilet esimerkiksi kahta erilaista otsikkoa, pid√§ sivu muuten t√§ysin ennallaan.
 • Hanki riitt√§v√§n suuri otanta: Ker√§√§ mieluummin liikaa kuin liian v√§h√§n dataa, jotta tulokset ovat varmasti vertailukelpoisia.
 • Aloita merkitt√§vist√§ muutoksista: Aloita suurista muutoksista, jotka todenn√§k√∂isesti tuottavat selke√§mpi√§ tuloksia, ja siirry sitten hienos√§√§t√∂√∂n.
 • Pid√§ testaus yksinkertaisena: √Ąl√§ sotke yht√§l√∂√∂n liikaa muuttujia. Testaa mieluummin yht√§ aspektia huolella kuin useampaa vasemmalla k√§dell√§. Mit√§ suoraviivaisempi testaus, sit√§ luotettavampia tuloksia tulet saamaan.

Yhteenveto РLöydä voittava kombo A/B-testauksen avulla

A/B-testaus on elint√§rke√§ menetelm√§ digitaalisen markkinoinnin ja verkkosivuston optimoinnissa, joka oikein toteutettuna mahdollistaa faktapohjaisen p√§√§t√∂ksenteon todellisen datan perusteella. Testaamalla kahta versiota ‚Äď A ja B ‚Äď ja analysoimalla niiden suorituskyky√§, yritykset voivat selvitt√§√§, mik√§ elementti tai strategia toimii parhaiten heid√§n tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Menestyksekäs A/B-testaus vaatii huolellisen suunnittelun ja toteutuksen sekä tarkkaa datan analysointia. On tärkeää keskittyä yhteen muuttujaan kerrallaan, käyttää riittävän suurta otoskokoa ja hyödyntää luotettavia testaustyökaluja.

A/B-testauksen avulla voidaan testata lähes mitä tahansa, verkkosivun ulkoasusta ja sisällöstä mainosten elementteihin ja sähköpostimarkkinoinnin yksityiskohtiin. Parhaimmillaan A/B-testaus tuottaa yllättäviä oivalluksia, jotka voivat merkittävästi parantaa yrityksen markkinoinnin suorituskykyä.

Ota A/B-testaus aktiivisesti osaksi markkinointiasi, ja löydä parhaat tavat sitouttaa asiakkaitasi ja edistää liiketoimintaasi. Kun faktaan perustuvat päätökset ohjaavat toimintaasi, voit luottaa siihen, että teet valintoja, jotka todella resonoi kohderyhmäsi kanssa ja tukevat yrityksesi kasvutavoitteita.

Sanasto