50 kohdan maksuton SEO-muistilista

Mitä on konversio-optimointi (CRO)?

Konversio-optimointi (CRO) on prosessi, jolla pyritään maksimoimaan sivuston liikenteestä saatava hyöty. CRO:n tavoitteena on ohjata vierailija kohti konversiota, eli ennalta määritettyä mitattavaa toimenpidettä, kuten yhteydenottoa, uutiskirjeen tilaamista ja tai suoraa ostotapahtumaa.

Ilman konversio-optimointia sivustosi on kuin kivijalkakauppa, jossa käy väkeä mutta kukaan ei osta mitään. Miksi ajaa isolla rahalla liikennettä sivustolle, jos asiakkaasi käyvät vain nostamassa kättä?

Konversio-optimointi perustuu hyvin pitkälti dataan ja analytiikkaan, joiden avulla voidaan tunnistaa sivuston nykyiset pullonkaulat ja käyttäjien esteet. Erilaisilla menetelmillä, kuten A/B-testauksella, käyttäjäpolkujen analysoinnilla ja palautekyselyillä yritykset voivat saada arvokasta tietoa siitä, miten parantaa sivuston suorituskykyä konversion näkökulmasta.

Kerätty data auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä sivuston muutoksista, jotka voivat parantaa käyttäjäkokemusta (UX) ja ohjata heidät suorittamaan toivottuja toimia tehokkaammin.

Yksi CRO:n keskeisistä hyödyistä on, että se ei keskity pelkästään liikenteen hankkimiseen sivustolle, vaan myös varmistaa, että tämä liikenne on mahdollisimman tehokasta.

Konversio-optimoinnin tavoitteet

  • Paljastaa sivuston kipupisteet
  • Parantaa verkkosivuston tehokkuutta nostamalla konversioastetta
  • Sitouttaa asiakkaat
  • Lisätä yhteydenottoja ja tehdä enemmän kauppaa
  • Hyödyntää olemassa olevaa liikennettä
  • Parantaa markkinoinnin kustannustehokkuutta
  • Parempi käyttäjäkokemus
  • Selkeämpi konversiopolku

Konversio ja konversioprosentti lyhyesti

​​Konversio kuvaa tilannetta, jossa verkkosivustolla vieraileva henkilö toteuttaa jonkin ennalta määritellyn toiminnon, joka tuottaa arvoa yritykselle.

Konversio voi olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, uutiskirjeen tilaaminen, lomakkeen täyttäminen tai palvelun varaus. Konversio ei aina ole myyntiä: se voi olla myös muu liiketoiminnan kannalta tärkeä tapahtuma, joka edesauttaa asiakassuhteen syntymistä tai myynnillisten tavoitteiden toteutumista.

Esimerkiksi B2B-yrityksille tärkeä konversio voi olla oppaan lataus tai yhteydenottopyyntö, kun taas verkkokaupoille se on yleensä suora myynti.

Konversioprosentti puolestaan mittaa kuinka suuri osa verkkosivuston kokonaisliikenteestä johtaa näihin toivottuihin toimenpiteisiin. Se on olennainen mittari, joka heijastaa sivuston tehokkuutta muuttaa sivuston kävijät aktiivisiksi toimijoiksi.

Esimerkiksi, jos verkkosivustolle tulee 1000 vierailijaa ja 50 heistä ottaa yhteyttä, konversioprosentti on 5%.

Tässä vaiheessa herääkin kysymys: Mikä on sitten hyvä konversioprosentti? Tähän kysymykseen ei ole yhtä ja oikeaa vastausta, sillä kannattava konversioprosentti vaihtelee toimialoittain.

Esimerkiksi edullisia tuotteita myyvällä verkkokaupalla alle viiden prosentin konversioaste voi olla tappiollinen, kun taas suuremmalla B2B-yrityksellä voi riittää puolenkin prosentin konversioaste, kun puhutaan suurista kertakaupoista.

Normaalitilanteessa yli 2% on hyvä perusta “kovalle” konversioprosentille, joka mittaa liidien tai myyntiin johtavien tapahtumien määrää. Jos sivustosi konversioaste laahustaa nollan ja yhden välillä, pitäisi hälytyskellojen soida ja ryhtyä toimeen.

Yhtä oikeaa vastausta siihen, mikä on hyvä konversio-prosentti, ei ole. On turha verrata itseään muihin, sillä jokaisen yrityksen kohdalla on hieman erilaiset myyntisuppilot ja konversiotavoitteet. Keskity siis siihen, miten voit parantaa nykyistä konversioprosenttiasi, kuin siihen, miltä kilpailijasi prosentit näyttää.

– Muutoksen toimitusjohtaja Alvar Yrjölä

Näin pääset alkuun: Konversio-optimoinnin työkalupakki

1. Käyttäjäkokemuksen parantaminen

Käyttäjäkokemuksen (UX) parantaminen on perusta kaikille verkkosivustoille, jotka tähtäävät korkeisiin konversioihin. Sivuston tulee olla intuitiivinen, nopea ja helposti navigoitava kaikilla laitteilla. Selkeä navigointi auttaa kävijöitä löytämään haluamansa tiedot nopeasti, kun taas nopeat latausajat vähentävät poistumisprosenttia.

Sivuston mobiiliystävällisyyttäkään ei tule unohtaa, sillä yhä useammat käyttäjät selaavat internetiä mobiililaitteilla. Tehokas UX-strategia perustuu ymmärrykseen käyttäjien tarpeista ja käyttäytymisestä, ja sen tulisi aina olla jatkuvan testauksen ja optimoinnin alainen.

2. Selkeät toimintakehotteet (CTA)

Vahvat kutsut toimintaan ovat sivuston konversiopolun keskeisiä elementtejä. Ne opastavat kävijää seuraavaan toimenpiteeseen, olipa se sitten tuotteen ostaminen, yhteydenottolomakkeen täyttäminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

Tehokkaat CTA:t ovat visuaalisesti erottuvia ja sisältävät toimintaan kannustavan viestin. A/B-testauksen avulla voit selvittää, mitkä CTA:n muotoilut, värit ja sijainnit konvertoivat parhaiten, ja optimoida niitä jatkuvasti parempien tulosten saavuttamiseksi.

CTA on esimerkiksi “Tilaa nyt” tai “Pyydä tarjous”-tekstillä varustettu painike. Myös erilaiset chatbotit, pop-upit ja sivuston laidassa näkyvät painikkeet voivat auttavat käyttäjää konvertoitumaan tehokkaammin.

3. Sisällön personointi

Sisällön personointi herättää luottamusta ja mielenkiintoa. Geneerinen sisältö ei herätä tunteita mihinkään suuntaan, jolloin on todennäköistä, että asiakas palaa hakutuloksiin ja siirtyy kilpailijan sivustolle. Tuota persoonallista, mielenkiintoista ja aidosti hyödyllistä sisältöä, joka ohjaa kävijää kohti konversiota.

Voit tuottaa esimerkiksi blogiartikkeleita, jotka kertovat laajemmin tarjoamistasi tuotteista ja palveluista. Mielenkiintoiset blogiartikkelit herättävät luottamusta, sekä antavat arvokasta tietoa tuotteistasi.

4. A/B-Testaus

A/B-testaus on kriittinen työkalu konversio-optimoinnissa. Se mahdollistaa eri sivustoelementtien, kuten otsikoiden, kuvien, CTA-painikkeiden ja sivun asettelujen, testaamisen, jotta voidaan selvittää, mikä yhdistelmä tuottaa parhaat konversiot.

Järjestelmällinen A/B-testaus antaa tietoa siitä, miten pienetkin muutokset vaikuttavat kävijöiden toimintaan, mahdollistaen jatkuvan parantamisen ja optimoinnin.

Kokeile esimerkiksi kahta erilaista otsikkoa ja mittaa, kumpi konvertoi paremmin.

5. Luotettavuuden ja auktoriteetin rakentaminen

Luottamus on kaiken A ja O verkossa. Voit rakentaa luotettavuutta ja auktoriteettia esittämällä selkeitä asiakasarvosteluja, tapaustutkimuksia, asiantuntijalausuntoja ja relevantteja sertifikaatteja. Kuten muillakin myynnin osa-alueille, kauppa syntyy luottamuksesta.

6. Jatkuva analyysi ja optimointi

Konversio-optimointi ei ole yhden illan toimenpide, vaan jatkuva prosessi. Käyttämällä analytiikkatyökaluja kuten Google Analyticsia, voit seurata sivustosi suorituskykyä reaaliajassa, tunnistaa pullonkaulat ja toteuttaa muutoksia.

Jatkuva seuranta ja datan hyödyntäminen mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin ja parantavat sivuston konversioprosenttia pitkällä tähtäimellä.

Jatkuva seuranta on konversio-optimoinnin perusta. Oikeiden toimenpiteiden tekeminen helpottuu kummasti, kun tietää mikä toimii ja mikä ei.

Maksimoi markkinoinnin tehokkuus konversio-optimoinnilla

Konversio-optimointi on keskeinen tekijä digitaalisessa markkinoinnissa, joka ei ainoastaan paranna verkkosivuston suorituskykyä vaan myös vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla.

Keskittymällä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, sisällön personointiin, A/B-testaukseen, luotettavuuden ja auktoriteetin rakentamiseen sekä jatkuvaan analyysiin ja optimointiin, yritykset voivat merkittävästi parantaa konversioprosenttiaan ja maksimoida sivuston liikenteestä saatavan hyödyn,

Korkeampi konversioaste johtaa tehokkaampaan kävijöiden sitoutumiseen, korkeampaan asiakastyytyväisyyteen ja lopulta liiketoiminnan kasvuun. Konversio-optimointi ei ole nopea prosessi, mutta sen merkitys digitaaliselle menestykselle on kiistaton.

Jatkuva innovointi yhdistettynä syvälliseen ymmärrykseen kävijöiden käyttäytymisestä ja tarpeista ovat avaimet pitkäaikaiseen menestykseen digitaalisessa maailmassa.

Sanasto