50 kohdan maksuton SEO-muistilista

Mikä on konversio

Konversio tarkoittaa verkkosivuston tai sovelluksen tapahtumaa, jolloin käyttäjä suorittaa toivotun toimenpiteen, kuten ottaa yhteyttä, tilaa tuotteen, liittyy uutiskirjeen tilaajaksi tai vaikka lataa oppaan.

Konversio ei siis välttämättä tarkoita kauppaa: se voi olla käytännössä mikä tahansa yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeä mitattavissa oleva toimenpide.

Konversion merkitys digitaalisessa liiketoiminnassa on korvaamaton – se on suora indikaattori verkkosivuston tai markkinointikampanjan suorituskyvystä.

Konversion ydin on kävijöiden toimintaan kannustaminen. Tämä edellyttää vakuuttavaa sisältöä, selkeitä toimintakehotuksia (CTA, Call to Action), sekä intuitiivista ja esteetöntä käyttäjäkokemusta, joka ohjaa kävijöitä suorittamaan halutun toiminnon mahdollisimman vaivattomasti.

Konversio ei ainoastaan mittaa markkinointikampanjoiden tai verkkosivuston tehokkuutta, vaan myös tarjoaa arvokasta tietoa kävijöiden käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja tarpeista, mikä auttaa parantamaan palveluita ja tuotteita vastaamaan paremmin kohderyhmän odotuksia.
Konversio mittaa verkkosivuston tehokkuutta
Konversioiden ja konversioasteen seuraaminen antaa selkeän ja realistisen kuvan verkkosivuston suorituskyvystä.

Korkea konversioaste kertoo, että sivusto ei ainoastaan kerää kävijöitä, vaan myös kääntää ne lämpimiksi liideiksi.

Vastaavasti matala konversioaste antaa selkeän signaalin, että jotain on pahasti pielessä. Jos sivustolle ajetaan isolla rahalla liikennettä eikä kauppa käy, valuu markkinointibudjetti kankkulan kaivoon.

Esimerkkejä konversioista

 • Uutiskirjeen tilaaminen
 • Yhteystietojen jättäminen
 • Yhteydenottopyyntö
 • Tarjouspyyntö
 • Osto verkkokaupassa
 • Tapaamisen varaaminen
 • Oppaan lataaminen
 • Täytetty lomake
 • CTA:n klikkaus

Miten konversioprosentti määritetään?

Verkkosivuston konversioprosentti (myös konversioaste) lasketaan jakamalla tietyn ajanjakson konversioiden määrä saman ajanjakson kävijämäärällä.

Konversioprosentti lasketaan usein pidemmältä ajanjaksolta, jolloin tulos on luotettavampi sekä vertailukelpoinen.

Konversioprosentti = (Konversioiden lukumäärä / Kävijöiden kokonaismäärä) * 100%

Miten konversioita mitataan?

Konversioiden mittaaminen on kriittinen osa markkinoinnin ja verkkosivuston tehokkuuden analysointia. Konversioiden mittaamisen ensimmäinen vaihe on määrittää, mitkä toimenpiteet sivustolla luetaan konversioksi. Konversioksi laskettavat toimenpiteet vaihtelevat yrityksen ja toimialan mukaan – esimerkiksi verkkokaupalla konversio on yleensä ostotapahtuma ja remonttifirmalla tarjouspyyntö.

Google Analytics on tehokkain työkalu konversioiden seurantaan. Analytics mahdollistaa konversiotapahtumien seurannan asettamalla tavoitteita ja seuraamalla kävijöiden toimintaa sivustolla. Tavoitteiden avulla voidaan mitata, kuinka monta kertaa tietty toiminto suoritetaan, ja näin arvioida eri sivujen ja kampanjoiden tehokkuutta.

Miksi konversiot ovat niin tärkeitä?

Korkeampi konversioaste tarkoittaa suoraan, että useampi sivuston kävijä muuttuu potentiaaliseksi tai jopa maksavaksi asiakkaaksi. Tämä on elintärkeää liiketoiminnan kasvulle, sillä se lisää tuloja ilman, että on tarpeen investoida suuria summia uuden liikenteen hankkimiseen.

Lisäksi, kun kävijät konvertoituvat liideiksi, heistä tulee potentiaalisia asiakkaita, jotka voidaan muuttaa myynniksi tulevaisuudessa.

Tehokkaan konversio-optimoinnin kautta yritykset voivat maksimoida olemassa olevan liikenteen arvon.

Pitkäaikaiset asiakassuhteet
Kun verkkosivuston vierailija tekee halutun toiminnon, se luo perustan jatkuvan asiakkassuhteen rakentamiselle. Asiakkaat, jotka ovat tyytyväisiä ostokokemukseensa, ovat todennäköisemmin uskollisia brändille ja palaavat ostoksille uudelleen. Lisäksi tyytyväiset asiakkaat jakavat positiivisia kokemuksiaan muille, mikä voi houkutella uusia asiakkaita ilman lisämarkkinointikustannuksia.

Konversio-optimointi
Konversio-optimointi tai CRO (Conversion Rate Optimization), on prosessi, jonka avulla pyritään maksimoimaan sivuston konversioiden määrä suhteessa liikenteeseen.

CRO:n ytimessä on halu ymmärtää, miksi jotkut käyttäjät reagoivat toivotulla tavalla sivuston tarjoamiin kutsuihin-toimintaan (CTA) ja miksi toiset eivät, sekä käyttää tätä tietoa sivuston tai kampanjan tehokkuuden parantamiseen. Konversio-optimointi perustuu dataan ja käyttäjäkokemukseen, ja sen tavoitteena on saavuttaa parempi ROI markkinointipanostuksille.

Konversio-optimoinnin keskeiset aspektit

1. Käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen ja parantaminen: Sisältää sivuston navigoinnin, sisällön selkeyden ja ostosprosessin sujuvuuden analysoinnin. Parannukset käyttäjäkokemukseen voivat johtaa suoraan korkeampiin konversioihin.

2. Testaus ja optimointi: A/B-testaus ja multivarianttitestaus ovat keskeisiä menetelmiä konversio-optimoinnissa. Ne mahdollistavat erilaisten sivuelementtien, kuten otsikoiden, kuvien, CTA-painikkeiden ja sivun asettelun vaikutusten vertailun konversioihin.

3. Datapohjainen päätöksenteko: Konversio-optimoinnissa hyödynnetään analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia kerätyn datan analysoimiseen sekä ymmärtämiseen, kuinka muutokset vaikuttavat käyttäjien käyttäytymiseen.

4. Käyttäjäpolkujen seuranta: On tärkeä hahmottaa, miten kävijät liikkuvat sivustolla ja missä vaiheessa he päättävät suorittaa konversion tai poistua sivustolta. Tämä tieto auttaa tunnistamaan mahdolliset esteet konversiolle.

5. Sisällön optimointi: Vakuuttava ja kohdennettu sisältö on avain korkeampiin konversioihin. Sisällön optimointi tarkoittaa muun muassa hyötyjen selkeää kommunikointia, asiakkaiden ongelmien ratkaisemista tai tarjousten esittelyä, jotka vastaavat suoraan käyttäjien tarpeisiin.

Konversio-optimoinnin hyödyt

 • Liiketoiminnan kasvu: Tehokas CRO johtaa suoraan enemmän liideihin, myyntiin ja siten liiketoiminnan kasvuun.
 • Parempi asiakasymmärrys: Konversio-optimoinnin prosessi auttaa ymmärtämään asiakaskuntaa paremmin, mikä mahdollistaa tarkemman kohdentamisen ja asiakaskokemuksen parantamisen.
 • Kustannustehokkuus: Korkeampi konversioaste tarkoittaa, että saat enemmän irti jokaisesta markkinointieurosta, parantaen markkinoinnin ROI:ta.
 • Kilpailuetu: Optimoitu sivusto, joka muuntaa kävijät tehokkaasti asiakkaiksi, antaa yritykselle kilpailuedun markkinoilla.

Konversio-optimointi on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä testausta, mittausta ja iterointia. Sen avulla yritykset voivat paitsi parantaa välittömiä konversioita, myös rakentaa vahvemman ja kestävämmän suhteen asiakkaisiinsa, luoden pohjan pitkäaikaiselle menestykselle digitaalisessa ympäristössä.

Kuinka parantaa sivuston konversioprosenttia?

Konversioprosentin analysointi antaa yrityksille mahdollisuuden tunnistaa ja korjata puutteita verkkosivustonsa suunnittelussa ja toiminnallisuudessa. Jos konversioprosentti on alhainen, se voi viitata ongelmiin, kuten epäselvään navigointiin, puutteelliseen CTA:n sijoitteluun, hitaaseen latausaikaan tai sisällön puutteisiin.

1. Sivuston nopeusoptimointi

Latausnopeus on avainasemassa käyttäjäkokemukselle. Tutkimukset osoittavat, että jokainen lisäsekunti latausaikaa voi vähentää konversioita merkittävästi. Käytä työkaluja kuten PageSpeed Insights analysoidaksesi sivuston pullonkaulat. parantaaksesi sivustosi latausnopeutta poistamalla tarpeettomat koodit, optimoimalla kuvat ja hyödyntämällä välimuistia.

2. Selkeät kutsut toimintaan (CTA)

CTA-elementtien, kuten painikkeiden ja linkkien tulisi olla selkeästi näkyvissä ja niiden tulee kommunikoida selkeästi mitä käyttäjän odotetaan tekevän. Testaa eri CTA-elementtien muotoiluja, värejä ja sijainteja selvittääksesi mikä niistä konversoi parhaiten.

3. Käyttäjäystävällinen sivuston suunnittelu

Varmista, että sivustosi rakenne on käyttäjälle intuitiivinen ja helppokäyttöinen. Hyvä sivuston navigointi auttaa kävijöitä löytämään etsimänsä tiedon nopeasti, mikä lisää todennäköisyyttä konversiolle.

4. Luottamuksen rakentaminen

Tuo asiakasarvostelut, suositukset, referenssit sekä mahdolliset turvallisuussertifikaatit selkeästi esiin.

5. A/B-Testaus

A/B-testauksen avulla voit vertailla kahta versiota sivustosi elementistä (esim. otsikko, kuvat, CTA-painikkeet) nähdäksesi, kumpi versio tuottaa paremman konversioasteen. Tämä dataan perustuva lähestymistapa auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä sivustosi optimoinnissa.

6. Sisältöstrategian kehittäminen

Laadukas, kohdennettu sisältö, joka vastaa kävijöiden kysymyksiin ja tarpeisiin, voi parantaa merkittävästi konversioprosenttia. Kehitä sisältöstrategiaa, joka käsittää informatiiviset blogipostaukset, tuotekuvaukset, usein kysytyt kysymykset (FAQ) ja opastavat videot.

7. Mobiilioptimointi

Mobiililaitteiden käytön kasvaessa on kriittistä, että sivustosi on optimoitu mobiilikäyttäjille. Mobiilioptimointi tarkoittaa nopeaa latausta, responsiivista suunnittelua ja mobiiliystävällisiä CTA-elementtejä.

Konversioprosentin parantaminen vaatii jatkuvaa sitoutumista ja halua ymmärtää kävijöidesi tarpeita ja käyttäytymistä

Yhteenveto – Konversio pähkinänkuoressa

Konversio digitaalisessa markkinoinnissa kuvaa prosessia, jossa verkkosivuston vierailija suorittaa tietyn toivotun toiminnon, joka voi vaihdella tuotteen ostamisesta ja yhteydenottolomakkeen täyttämisestä uutiskirjeen tilaamiseen tai oppaan lataamiseen. Konversio on keskeinen mittari arvioitaessa verkkosivuston tai markkinointikampanjan suorituskykyä, sillä se ei ainoastaan heijasta välitöntä myyntiä tai liidien keräämistä, vaan myös sivuston kykyä houkutella ja sitouttaa potentiaalisia asiakkaita.

Konversio-optimoinnin tavoitteena on parantaa konversioprosenttia, eli sitä osuutta sivuston kävijöistä, jotka suorittavat halutun toiminnon.

Tärkeimpiä keinoja konversioprosentin parantamiseksi ovat sivuston nopeuden optimointi, selkeiden kutsujen toimintaan (CTA) käyttö, käyttäjäystävällisen suunnittelun soveltaminen, luottamuksen rakentaminen, sisältöstrategian kehittäminen ja mobiilioptimointi.

Konversioprosentin seuraaminen ja parantaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä testausta, mittausdataan pohjautuvaa päätöksentekoa ja käyttäjäkokemuksen jatkuvaa parantamista.

Sanasto