50 kohdan maksuton SEO-muistilista

Hyvä uutiskirje – Kuinka rakentaa toimiva sähköpostikampanja

Uutiskirje on tehokas työkalu, joka auttaa yritystä viestimään uusista tuotteista, palveluista tai tapahtumista suoraan asiakkaille. Tavoitteensa puolesta uutiskirjeen päämäärä on luoda ja ylläpitää positiivista suhdetta asiakkaisiin, ajaa lisää liikennettä verkkosivustolle tai markkinoida yrityksen palveluita. Se on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa ja rakentaa bränditunnettuutta.  Hyvin suunniteltu uutiskirje voi olla elintärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa. Tässä artikkelissa jaan vinkkejä…

BlogiMarkkinointi, Sisältömarkkinointi
Lue lisää, ja opi luomaan konvertoiva uutiskirje

Artikkelin sisältö

Uutiskirje on tehokas työkalu, joka auttaa yritystä viestimään uusista tuotteista, palveluista tai tapahtumista suoraan asiakkaille.

Tavoitteensa puolesta uutiskirjeen päämäärä on luoda ja ylläpitää positiivista suhdetta asiakkaisiin, ajaa lisää liikennettä verkkosivustolle tai markkinoida yrityksen palveluita. Se on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa ja rakentaa bränditunnettuutta. 

Hyvin suunniteltu uutiskirje voi olla elintärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa.

Tässä artikkelissa jaan vinkkejä tehokkaan ja konvertoivan uutiskirjekampanjan luomiseen. Kun panostat aikaa hyvän uutiskirjeen laatimiseen, herätät asiakkaissasi luottamusta, konvertoit kylmiä liidejä ja teet enemmän kauppaa.

Tarjoa lukijoille hyötyä 

Ensimmäinen askel hyvän uutiskirjeen luomisessa on varmistaa, että se tarjoaa hyötyä lukijoilleen. Tämä voi olla esimerkiksi ajankohtaista tietoa, hyödyllisiä vinkkejä tai alan uutisia. 

“Hyöty on avainasemassa – jos uutiskirjeesi ei tarjoa mitään arvokasta, miksi kukaan tilaisi tai lukisi sitä?”

Mikä tekee sisällöstä hyödyllisen?

Hyvän uutiskirjeen tavoite ei ole ainoastaan myydä tuotetta ja palvelua, vaan tarjota konkreettista hyötyä, joka saa asiakkaan sitoutumaan yritykseesi.

Aidosti hyödyllinen ja relevantti sisältö kasvattaa luottamusta, sekä ohjaa lukijaa valitsemaan juuri sinun yrityksesi kilpailijoiden sijasta.

Sähköpostikampanjassa hyödyllinen sisältö tarjoaa vastauksia, oivalluksia tai ratkaisuja tilaajan kysymyksiin tai haasteisiin. Se ei ole pelkästään tuotteen tai palvelun mainostaminen, vaan tarjoaa lisäarvoa lukijalle. Hyödyllinen sisältö voi olla muutakin kuin tekstiä: se voi sisältää kuvia, videoita tai havainnollistavia infograafeja. Näin elävöität sisältöäsi ja kiinnität lukijan huomion entistä tehokkaammin.

Lisäarvoa voivat tuoda ohjeet, alan uusimmat trendit, ammattilaisen tarjoamat vinkit ja näkemykset tai muu sellainen tieto, mitä tilaajalla ei välttämättä vielä ole käytössään.

Muista, että jokainen yksittäinen uutiskirje on valtava mahdollisuus vahvistaa suhdettasi lukijaan. Kun panostat aidosti hyödylliseen ja mielenkiintoiseen sisältöön, et ainoastaan rakenna luottamusta, vaan luot perustan pitkälle asiakassuhteelle.

Tunnista kohderyhmäsi 

Kenelle kirjoitat? Mitä he haluavat tai tarvitsevat tietää? Mitkä ovat heidän haasteensa tai ongelmansa, joihin voit tarjota ratkaisun? Räätälöi sisältösi aina vastaamaan suoraan lukijoidesi tarpeisiin. 

Kohderyhmän määrittäminen ja segmentointi on tärkeää, sillä se auttaa rakentamaan aidosti hyödyllistä ja relevanttia sisältöä, joka vetoaa lukijaan. Jokainen uutiskirje, joka vastaa tietyn segmentin tarpeisiin, konvertoi tehokkaammin kuin yleinen kaikille suunnattu viesti.

Segmentoinnin edut uutiskirjekampanjoissa:

 • Korkeampi avausprosentti
 • Parempi sitoutuminen
 • Korkeampi konversioprosentti
 • Mahdollisuus rakentaa pitkiä asiakassuhteita

Kuinka tunnistaa kohderyhmäsi?

 • Asiakastiedot: Analysoi nykyistä asiakaskuntaasi. Mikä heitä yhdistää? Ovatko he samasta ikäryhmästä, tietyltä toimialalta, samasta maantieteellisestä sijainnista tai jakavatko he samankaltaisia kiinnostuksen kohteita?
 • Asiakaspalaute: Käy läpi asiakkaidesi palaute ja viestintä yrityksesi kanssa. Millaisia kysymyksiä he kysyvät useimmiten? Mitkä ovat heidän suurimmat haasteensa tai tarpeensa?
 • Kilpailija-analyysi: Katso, minkälaista sisältöä kilpailijasi tuottavat. Kenelle tämä sisältö on kohdennettu? Tämä voi antaa viitteitä omasta kohderyhmästäsi ja mahdollisista markkinaraosta, johon voit iskeä.

Kun olet määrittänyt kohderyhmäsi, laadi useampi asiakasprofiili eri segmenteille. Sisällytä profiileihin erilaisia demografisia tietoja, kuten ikä, sukupuoli, sijainti sekä syvällisempää tietoa kuten arvot, harrastukset ja ostokäyttäytyminen. Ota kuitenkin huomioon, että kohderyhmien tarpeet voi muuttua ajan myötä, joten muista päivittää asiakasprofiileja tasaisin väliajoin.

Luo selkeä ja houkutteleva otsikko 

Otsikko on yksi tärkeimmistä tekijöistä sähköpostikampanjan onnistumisessa. Sähköpostit skannataan usein nopeasti, joten otsikon on herätettävä lukijan mielenkiinto heti. Käytä aktiivisia verbejä ja tee otsikosta mahdollisimman kuvaava ja houkutteleva. Useat ihmiset saavat päivittäin kymmeniä sähköposteja – hyvällä otsikolla erotut joukosta.

Näin luon tehokkaan otsikon:

 • Pidä otsikko lyhyenä ja ytimekkäänä: Pidä otsikko mielellään alle 50 merkkisenä – vältä turhaa täytettä ja panosta viestin pääpointtiin. Lyhyt otsikko kiinnittää lukijan huomion tehokkaammin kuin pitkä litania myyntivaltteja.
 • Herätä uteliaisuus: Otsikon tulisi kiinnittää lukijan huomio siten, että hänelle herää kiinnostus lukea lisää.
 • Älä liioittele: Vaikka tavoitteena on houkutteleva otsikko, vältä liioittelua ja epärealistisia lupauksia. Jos otsikko on liian hyvä ollakseen totta, menetät lukijoiden luottamusta.
 • Älä spämmää: Vältä isojen kirjainten, huutomerkkien ja roskapostimaisten sanojen kuten “ilmainen” ja “voita” käyttöä.

Suunnittele toimiva ja yksinkertainen rakenne 

Uutiskirjeen tulee olla selkeästi rakennettu ja helppo seurata. Lyhyet kappaleet ja väliotsikot auttavat lukijaa seuraamaan sisältöä ja tekevät lukemisesta miellyttävämpää. Käytä luetteloita tai taulukoita, jotka helpottavat informaation hahmottamista.

Aloita uutiskirje vahvalla otsikolla, jota seuraa lyhyt ja ytimekäs johdanto. Johdannossa voit kertoa lyhyesti, mitä lukija voi odottaa uutiskirjeen sisällöltä.

Priorisoi uutiskirjeen sisältö – laita uutiskirjeen tärkein viesti mahdollisimman ylös. Osa lukijoista selaa viestin nopeasti läpi, joten älä piilota pääsanomaa vaan tuo se selkeästi esiin. Muista myös riittävä väliotsikointi: ne jäävät ihmisten mieleen varsinkin jos uutiskirje luetaan nopeasti silmäillen.

Lopeta jokainen uutiskirje kannustavalla ja positiivisella viestillä, joka kääntää kylmän liidin lämpimäksi. Lisää loppuun myös suora kehotus kuten “Osta nyt”, “Lue lisää” tai “Pyydä tarjous”.

Sisällytä selkeä toimintakehotus

Jokaisessa uutiskirjeessä tulisi olla selkeä toimintakehotus tai CTA (Call to Action). Toimintakehotus on koko uutiskirjeen sydän.

Se voi olla kehotus vierailemaan verkkosivulla, lataamaan ilmainen opas tai pyytämään tarjous tuotteesta tai palvelusta. Toimintakehotuksen tulisi olla selkeä ja houkutteleva, jotta lukijalla olisi selvä käsitys siitä, mitä seuraavaksi odotetaan hänen tekevän.

Älä mene sieltä mistä aita on matalin – pelkkä “Tilaa nyt” on geneerinen vaihtoehto eikä kerro asiakkaalle miksi hänen pitäisi tehdä toivottu toimenpide. Kirjoita sen sijaan esimerkiksi “Tilaa oppaamme ja vie yrityksesi myynti uudelle tasolle”.

 • Korosta CTA visuaalisesti
 • Käytä verbejä jotka innostavat toimimaan
 • Luo asiakkaalle FOMO (Fear Of Missing Out) käyttämällä ilmaisuja kuten “rajoitetun ajan”. Kiireen tuntu saa asiakkaan toimimaan välittömästi
 • Varmista että CTA-painike toimii myös mobiililaitteella
 • Kokeile erilaisia vaihtoehtoja selvitä, millainen CTA konvertoi tehokkaimmin

Hyödynnä tarjouksia uutiskirjeissäsi

Tärkeä seikka, joka tekee uutiskirjeestä houkuttelevan, on tarjoukset. Tarjoa lukijoillesi jotakin, mitä he eivät saa muualta – erityisiä alennuksia, tuotteita tai palveluita.

“Tarjoukset ovat voimakas motivaattori. Ne voivat saada lukijat avaamaan uutiskirjeesi muiden sähköpostien joukosta.”

 • Räätälöi tarjoukset: Muista, että asiakkaat eivät ole identtisiä keskenään. Hyödynnä aiemmin mainittua segmentointia, ja luo tietyille asiakasryhmille kohdennetut tarjoukset perustuen ostohistoriaan tai demografisiin tekijöihin.
 • Rajoitetut tarjoukset: Aseta tarjoukselle selkeä aikaraja. Tämä luo kiireen ja FOMO:n tunnetta ja nopeuttaa asiakkaan ostopäätöstä.
 • Eksklusiivisuus: Painota, että tarjous on voimassa vain uutiskirjeen tilaajille. Tämä tekee tilaajista erityistä ja saa heidät tuntemaan itsensä tärkeiksi.
 • Yhdistä tarjous sisältöön: Muista, että uutiskirje ei ole vain mainoslehti. Kun yhdistät houkuttelevan tarjouksen aidosti hyödylliseen sisältöön, konvertoit entistä enemmän asiakkaita.

Tarjoukset ovat paljon enemmän kuin vain houkutin: ne ovat työkalu, jonka avulla voit kasvattaa liiketoimintaasi, palkita tilaajiasi ja oppia enemmän heidän käyttäytymisestään. Kun yhdistät strategiset tarjoukset laadukkaaseen sisältöön ja analytiikkaan, uutiskirjeestäsi tulee voimakas markkinointityökalu, joka tuottaa puhdasta rahaa pienellä vaivalla.

Pidä yllä jatkuvaa vuorovaikutusta – Viestintä on avain myyntiin

Älä unohda vuorovaikutuksen merkitystä. Pidä yhteyttä lukijoihin myös uutiskirjeiden välissä, esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Pyydä palautetta ja ehdotuksia, ja osoita, että arvostat heidän mielipiteitään ja ideoitaan.

Muista, että hyvä uutiskirje on enemmän kuin vain mainos – se on mahdollisuus rakentaa suhdetta lukijoihin ja tarjota heille lisäarvoa. Hyödyntämällä näitä vinkkejä voit luoda laadukkaita uutiskirjeitä, jotka erottuvat roskapostin ja mainosten seasta saaden lukijat odottamaan seuraavaa kirjettäsi.

Yhteenveto – Hyvän uutiskirjeen muistilista

Laadukas ja konvertoiva uutiskirje yhdistää arvokkaan sisällön, huomiota herättävän otsikon sekä innostavan toimintakehotuksen. Kertauksena tähän loppuun vielä muistilista, jonka avulla optimoit jokaisen uutiskirjeesi tehokkaaksi liidimagneetiksi ja myynnin työkaluksi.

 • Tarjoa lukijoillesi aidosti hyödyllistä sisältöä. Se voi sisältää ilmaisia vinkkejä, vastauksia yleisiin kysymyksiin liittyen tuotteisiisi tai tietoa alan uusimmista trendeistä.
 • Tarkastele kohderyhmiä ja luo ostajaprofiilit. Näin pystyt tuottamaan tarkkaan kohdennettua sisältöä, joka puhuttelee lukijoitasi.
 • Kiinnitä lukijan huomio tehokkaalla otsikolla. Geneerinen ja tylsä otsikko katoaa helposti muiden sähköpostien joukkoon
 • Tee uutiskirjeestä selkeä ja helposti luettava. Suuri osa lukijoista selaa uutiskirjeen nopeasti läpi, joten älä piilota viestin pääsanomaa leipätekstin sekaan
 • Älä unohda toimintakehotusta! CTA on koko uutiskirjeen sydän.
 • Elävöitä uutiskirjettä graafisilla elementeillä kuten kuten kuvilla, videoilla ja taulukoilla

Jere Rautiainen

Jere Rautiainen on Muutoksen sisältöspesialisti. Jeren kynästä syntyy monipuolisia sisältöjä, jotka näkyvät hakukoneissa, kiinnostavat lukijoita ja rakentavat uusia asiakassuhteita.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Liity Muutos Digitalin postituslistalle. Saat sähköpostiisi säännöllisen epäsäännöllisesti julkaistavan uutiskirjeemme, jossa avaamme digimarkkinoinnin parhaita tekniikoita.
Tilaa uutiskirje
Meiltä et saa turhaa postia.