50 kohdan maksuton SEO-muistilista

Digimarkkinoinnin trendit 2023 – suuri katsaus

Digimarkkinoinnin kenttä elää jatkuvasti trendien muuttuessa vuosi vuodelta. Mitkä ovat ensi vuoden digimarkkinoinnin trendit ja kuinka niitä tulisi hyödyntää?

BlogiMarkkinointi, Some-markkinointi

Artikkelin sisältö

Digimarkkinoinnin trendit elävät jatkuvasti ja koko markkinoinnin kenttä muuttuu vuosi vuodelta. Uusien teknologioiden, alustojen ja kulutuskäyttäytymisen kehittyessä jatkuvasti on tärkeää pysyä ajan hermoilla, ja päivittää yrityksen marketing mix vastaamaan tätä päivää.

Vuosi 2022 alkaa olla lopuillaan, ja uuden vuoden myötä vanhat trendit väistyvät pikkuhiljaa uusien tieltä. Tässä artikkelissa käyn läpi tämän hetken suurimmat trendit digimarkkinoinnissa sekä mitä tuleva vuosi tuo tullessaan alati uudistuvaan digimarkkinoinnin kenttään.

2020-luku on tuonut mukanaan suuria muutoksia markkinointiin. Koko maailmaan vaikuttanut pandemia muovasi monen yrityksen liiketoiminnan ja myös asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen aivan uusiksi. Liiketoiminta ja markkinointi painottuu yhä enemmän internetiin ja digitaalisiin palveluihin, eikä paluuta ole entiseen.

Tekoälyn hyödyntäminen digimarkkinoinnissa

Teknologian kehittyminen mahdollistaa täysin uusien keinojen hyödyntämisen digitaalisessa markkinoinnissa. Tekoäly on yksi suurimmista tämän hetken trendeistä, eikä sen potentiaalia markkinoinnissa tule unohtaa.

Alati kehittyvät tekoälyyn pohjautuvat työkalut mahdollistavat eri toimenpiteiden kuten segmentoinnin, asiakasrekisterin ja -tietämyksen kartuttamisen, kampanjoiden hallinnoimisen sekä personoidun markkinoinnin automatisoinnin.

Tekoälyn hyödyntäminen ei rajoitu ainoastaan markkinoinnin automaatioihin, vaan sitä voidaan hyödyntää myös analytiikassa ja raportoinnissa. Automaattinen tulosten seuranta antaa arvokasta dataa mikä helpottaa tulevien kampanjoiden suunnittelua huomattavasti.

Tällä hetkellä tekoälyn avulla osataan mm. suositella asiakkaalle automaattisesti mielenkiintoisia tuotteita ja palveluita perustuen selaus- ja ostohistoriaan. Myös tekoälypohjaiset chatbotit ovat pikkuhiljaa vakiintuneet useilla verkkosivustoilla ja verkkokaupoissa.

Kun tekoäly kehittyy ja sen saatavuus paranee, voivat pienemmätkin yritykset hyödyntää tekoälyn tuomia mahdollisuuksia markkinoinnissa. On odotettavissa että jo mahdollisesti vuoden 2023 aikana tekoälyn hyödyntäminen tulee yleistymään huomattavasti aikaisempaan verrattuna.

Tekoälyn kirjoittama teksti valloittaa hakukoneet – vai eikö?

Yksi tulevan vuoden suurimmista harppauksista tulee olemaan tekoälypohjaisen sisällöntuotannon lisääntyminen myös Suomessa. Syväoppimiseen perustuvat autoregressiiviset kielimallit kuten GPT-3 pystyvät luomaan tekstisisältöä silmänräpäyksessä, joka vastaa lähes täysin ihmisen kirjoittamaa tekstiä. Tekemistä suomenkielisissä versioissa toki vielä on, mutta kehityksen määrä on hurjaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin buumi kasvaa entisestään

Useita vuosia jatkunut vaikuttajamarkkinoinnin trendi tulee jatkumaan entistä suurempana. Vaikuttajamarkkinointi on osoittaunut yhdeksi tehokkaimmista somemarkkinoinnin keinoista yhä useamman yrityksen hypätessä kelkkaan mukaan.

Oikein toteutetun vaikuttajamarkkinoinnin ROI voi olla jopa 500 prosenttia.

Hyvin suunniteltu ja oikein toteutettu vaikuttajamarkkinointikampanja on tehokas keino tavoittaa valitut kohderyhmä eri sosiaalisen median alustoilla. Etenkin nuorten asiakkaiden tavoittaminen vaikuttajien avulla on suhteellisen helppoa etenkin TikTokin ja YouTuben myötä.

Tutut kasvot ja mielenkiintoinen tuote yhdistettynä oikeaan somealustaan on toimivan vaikuttajamarkkinoinnin resepti.

Vuonna 2023 vaikuttajamarkkinoinnin suosion odotetaan kasvavan entisestään. Vaikuttajamarkkinointi on kehittynyt viime vuosien aikana tehokkaaksi markkinoinnin keinoksi, joka tuottaa puhdasta voittoa. Myös aikaisemmin kokonaan sosiaalisen median ulkopuolelle jättäytyneet yritykset ottavat harppauksia kohti nykyaikaa.

Ota nämä huomioon:

 • Oikea tuote yhdistettynä oikeaan vaikuttajaan on tuottava markkinointitoimenpide
 • Vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitat kohdeyleisön kustannustehokkaasti
 • Onnistunut vaikuttajamarkkinointikampanja ei aina vaadi suosituinta ja kalleinta vaikuttajaa, pienemmilläkin kampanjoilla voit saavuttaa merkittävää näkyvyyttä edullisesti

Visuaalisen sisällön merkitys

Vaikka kirjoitettua sisältöä pidetään markkinoinnin peruspilarina, ei kuva- ja videomuotoisen sisällön merkitystä tule unohtaa. Etenkin erilaisten videopalvelujen kuten TikTokin ja YouTuben sekä Instagramin kaltaisten kuvapalvelujen ollessa suosionsa huipulla voi laadukkaalla visuaalisella sisällöllä saavuttaa merkittäviä tuloksia niin myynnin kuin konversioiden puolesta.

Uusien alustojen myötä visuaalisen sisällön merkitys kasvaa vuosi vuodelta.

Visuaalisen sisällön tuottaminen sosiaalisen median palveluihin on kustannustehokas keino tavoittaa haluttu kohderyhmä. Etenkin nuorempien kuluttajien tavoittaminen ja kiinnostuksen herättäminen on tehokasta, kun sisältö on mielekästä ja relevanttia, sekä postattu tuttuun somealustaan.

Useiden tutkimusten mukaan videomuotoinen sisältö voi olla jopa tekstisisältöä tehokkaampi keino myydä tuotetta tai palvelua. Jo lyhytkin video tiivistää tuotteen hyvät puolet ja antaa vastauksen miksi katsojan pitäisi ostaa kyseinen tuote. Arvioiden mukaan on todennäköisempää, että asiakas tekee ostopäätöksen useammin esittelyvideon kuin tekstin perusteella.

Laadukkaan visuaalisen sisällön edut:

 • Kuvat ja videot jäävät asiakkaiden mieleen
 • Ihmiset jakavat videoita ja kuvia sosiaalisessa mediassa
 • Esimerkiksi blogiartikkelin elävöittäminen kuvilla ja videoilla herättää kiinnostusta ja kiinnittää lukijan huomion entistä paremmin
 • Tuottamalla kuva- ja videosisältöä eri sosiaalisen median alustoille saavutat arvokasta brändinäkyvyyttä
 • Videomainos tiivistää tuotteen pääpointit lyhyessä ajassa

Mobiililaitteet ja progressiiviset verkkosovellukset

Älypuhelimet ovat tänä päivänä osa lähes jokaisen arkea, ja älypuhelinten osuus verkko-ostoksissa ja konversioissa on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Vaikka kyseessä ei ole se tuorein trendi, oletetaan mobiililaitteiden syrjäyttävän perinteisiä tietokoneita entisestään lähivuosien aikana.

Tällä hetkellä yli puolet verkkohauista, ja jopa 55 prosenttia konversioista tapahtuu mobiililaitteilla.

Mobiililaitteiden suosion myötä lähes kaikki palvelut ovat käytettävissä paikasta ja ajasta riippumatta. Kun yhä suurempi osa ihmisistä etsii tuotteita ja palveluita älypuhelimillaan, jäät täysin kilpailun ulkopuolelle jos sivustoasi ei ole optimoitu mobiilille. Jos sivustosi ei toimi mobiililla, siirtyy potentiaalinen asiakas mitä todennäköisimmin kilpailijan sivustolle.

Mobiilioptimointi ja mobiiliystävällisyys

Sivuston hakukoneoptimoinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös sivuston toimivuus mobiililaitteella. Monet ratkaisut, jotka toimivat erinomaisesti tietokoneella voivat hidastaa sivuston mobiiliversiota huomattavasti.

Esimerkiksi raskaat pop-up -tiedotteet ja suuret kuvat voivat heikentää mobiilikäyttöä huomattavasti.

Mobiilioptimointilla on myös suuri vaikutus sivuston hakukonenäkyvyyteen. Vuodesta 2020 Google on käyttänyt perinteisen indeksoinnin ohella mobiililähtöistä indeksointia. Jos Googlen algoritmi havaitsee heikon mobiliiyhteensopivuuden, voi seurauksena olla sanktioita Google-näkyvyydessä.

Progressiivinen verkkosovellus

Progressiivisella verkkosovelluksella (PWA) tarkoitetaan mobiililaitteella käytettävää verkkosivustoa, jossa yhdistyy perinteisen sivuston sekä mobiiliapplikaatioiden edut.

PWA:n tarkoituksena on tarjota intuitiivinen käyttäjäkokemus, jonka käyttö muistuttaa mobiilisovellusta. Esimerkkejä progressiivisista verkkosovelluksista ovat muun muassa Facebook, Twitter, Airbnb sekä Netflix.

Progressiivisen verkkosovelluksen etuna on luotettavuus ja toimivuus hitaallakin yhteydellä, nopeus ja responsiivisuus sekä intuitiivisuus.

Ota nämä huomioon:

 • Jos sivustosi ei toimi mobiililla, annat kilpailijallesi huomattavan kilpailuedun
 • Tänä päivänä yli puolet verkkohauista tehdään mobiililaitteilla
 • Liian raskas sivusto on hidas mobiililla
 • Huono mobiilioptimointi johtaa huonompaan hakukonenäkyvyyteen

Omnichannel-markkinointi

Omnichannel-markkinoinnin voi helposti sekoittaa monikanavaiseen markkinointiin. Molemmat kuitenkin pohjautuvat usean eri markkinointikanavan hyödyntämiseen, ja muistuttavat paljon toisiaan.

Suuri osa yrityksissä hyödyntää sosiaalista mediaa sekä tuottavat sisältöä eri alustoilla. Monikanavainen markkinointi ei kuitenkaan aina ole yhtenäistä ja johdonmukaista, jolloin asiakaskokemus vaihtelee suuresti eri kanavien välillä.

Omnichannel-markkinoinnin suurin etu monikanavaisuuteen verrattuna on yhtenäinen ja saumaton asiakaskokemus kanavasta riippumatta.

Omnichannel on monikanavaista myyntiä, jossa ostokokemus on täysin integroitu täysin yhdenmukaiseksi.

Keskivertoasiakas vertailee eri tuotteiden ja tarjoajien välillä käyttäen eri kanavia. Erilaisten digitaalisten alustojen ja palveluiden myötä ostopolku ei ole enää lineaarinen, jonka vuoksi on tärkeää säilyttää asiakaskokemus samanlaisena eri kanavien välillä.

Oikein toteutettu omnichannel-markkinointi yhdistää digitaalisten palveluiden lisäksi myös kivijalan osaksi yhtenäistä kokonaisuutta. Kun samat tuotteet löytyvät verkkosivuilta, on asiakkaan helppo tarkistaa tuotteen saatavuus ja hinta ennen kivijalassa vierailua. Tällöin ostopäätös voi syntyä jo kotisohvalla.

Omnichannel-markkinoinnin edut:

 • Yhtenäinen asiakaskokemus alustasta riippumatta. Tällöin asiakas saa aina parhaat ostokokemuksen itselleen mieluisimmassa kanavassa.
 • Integraation ja yhdenmukaisuuden myötä eri markkinointikanavat tukevat toisiaan
 • Jos asiakas vaihtaa kanavaa kesken ostopolun, säilyy asiakaskokemus samanlaisena eikä ostopolku pääse katkeamaan
 • Vaikuttaa positiivisesti myös kivijalkaliikkeen toimintaan.

Virtuaaliset tapahtumat ja vuorovaikutus

Ennen vuoden 2020 alkupuolella alkanutta pandemiaa ja maailmanlaajuista lockdownia livetapahtumat tarjosivat mahdollisuuden suoraan kanssakäymiseen potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Koronarajoitukset loivat markkinaraon aivan uudenlaiselle virtuaalisille tapahtumille, joissa myyjän ja ostajan välinen interaktio toteutuu entistä kustannustehokkaammin. Virtuaaliset tapahtumat ovat tulleet jäädäkseen, ja niiden suosion odotetaan kasvavan entisestään.

Virtuaalitapahtuman tarkoitus ei ole olla yksisuuntainen livelähetys tai videotallenne, vaan saada asiakas osallistumaan. Vuorovaikutuksen luominen voi olla haastavaa, väärin toteutettu asiakkaan osallistamisella voi olla enemmän negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia.

Vuorovaikutuksen tulee olla proaktiivista ja merkityksellistä, jolloin potentiaalinen asiakas saa syyn osallistua virtuaalitapahtumaan.

Kaikessa yksinkertaisuudessa vuorovaikutus voi esimerkiksi tarkoittaa chat-keskustelua, kyselyyn tai äänestykseen osallistumista ja jopa videokeskustelua.

Hyödynnä trendit oikein – päihitä kilpailijasi välttämällä yleisimmät virheet

Jos menet sieltä mistä aita on matalin, eli hyppäät sokeasti trendien kelkkaan ja matkit muita, et tule saavuttamaan hyviä tuloksia.

Ilman tarkkaa suunnitelmaa ja tutkimusta digimarkkinoinnin tekeminen menee lähes poikkeuksetta hukkaan.

Sen sijaan että lähdet suoraan kopioimaan tämän hetken suurimpia trendejä ja matkimaan mitä muut tekee, kannattaa tutkia mitkä keinot sopivat parhaiten juuri omalle yrityksellesi ja kohderyhmällesi. Kun löydät parhaiten tavoitteitasi vastaavat työkalut, on niiden integrointi olemassa olevaan digimarkkinointiin helppoa.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Liity Muutos Digitalin postituslistalle. Saat sähköpostiisi säännöllisen epäsäännöllisesti julkaistavan uutiskirjeemme, jossa avaamme digimarkkinoinnin parhaita tekniikoita.
Tilaa uutiskirje
Meiltä et saa turhaa postia.

Jere Rautiainen

Jere Rautiainen on Muutoksen sisältöspesialisti. Jeren kynästä syntyy monipuolisia sisältöjä, jotka näkyvät hakukoneissa, kiinnostavat lukijoita ja rakentavat uusia asiakassuhteita.