TikTok-markkinointi yritykselle: 5 vinkkiä vuodelle 2022

TikTok-markkinointi yritykselle: 5 vinkkiä vuodelle 2022

TikTok-markkinointi yritykselle: 5 vinkkiä vuodelle 2022

TikTok-markkinointi yritykselle: 5 vinkkiä vuodelle 2022

TikTok on viimeisen parin vuoden aikana noussut varteenotettavaksi kilpakumppaniksi muiden somejättien rinnalle. Sisältömarkkinoinnin kanavana se on nostanut päätään, kun yritykset ovat huomanneet palvelussa piilevän potentiaalin.

TikTokin suosio tulee varmasti kasvamaan entisestään. Monet yritykset eivät ole vielä hyödyntäneet TikTokin potentiaalia, sillä se on ollut alun alkujaan sovellus ainoastaan rentoon videoiden sisällöntuotantoon eikä se ole pystynyt kilpailemaan muiden isojen sosiaalisen median kanavien, kuten esimerkiksi Instagramin kanssa. 

Varsinkin nuoremman sukupolven suosiossa oleva TikTok herättää brändin eloon aivan uudella tavalla, sillä onnistunut TikTok-markkinointi ja sisältö herättää käyttäjät osallistumaan ja aktivoitumaan brändin kanssa aivan uudella tavalla.

TikTok kannattaa sisällyttää omaan markkinointistrategiaan, jos tavoitteena on päästä lähemmäksi omi asiakkaita rennomman sisällön kautta. Jos kohderyhmään kuuluu erityisesti Z-sukupolven käyttäjäkuntaa, TikTok on erittäin potentiaalinen digimarkkinoinnin kanava brändin rakentamiselle. TikTokissa on mahdollista olla edelläkävijänä, sillä kilpailu huomiosta sovelluksen sisällä ei ole vielä muiden alustojen tasolla.

Tähän artikkeliin olemme kasanneet viisi TikTok-vinkkiä yrittäjälle vuodelle 2022, joita seuraamalla pysyt aallonharjalla ja luot onnistunutta markkinointiviestintää ja sisältöä TikTokiin.

Ota nämä asiat huomioon TikTok-markkinoinnissa:

1. Vaikuttajamarkkinoinnilla oma brändi esille

Vaikuttajamarkkinoinnin tehtävä on nostaa brändiä ja tuotteita esille kohderyhmääsi kuuluvien henkilöiden keskuudessa. Vaikuttajamarkkinointi on tuttu ilmiö jo muista sosiaalisen median kanavista, ja sen avulla monet yritykset ovat pystyneet lähestymään käyttäjiä aivan uudella tavalla. TikTokissa vaikuttajien avulla kerrot enemmän brändistäsi lyhyiden videosisältöjen muodossa. 

Käyttäjien ja yritysten välille kehittyy tunnepitoinen side aktiivisuudella ja vuorovaikutuksella puolin ja toisin. TikTokissa vaikuttajien toiminta on usein rennompaa ja lunonollisempaa kuin tuotteen tai palvelun markkinointi esim. Facebookissa ja Instagramissa. Sisältö ei saa olla mainosmaista, vaan sen täytyy näyttää luonnolliselta TikTokille ominaiselle tyylille. 

Vaikuttajia on paljon, ja niin myös potentiaalista näkyvyyttä. On kuitenkin syytä muistaa, että yhteistyössä tehdyn postauksen näyttökertoja tärkeämpi asia on kuitenkin se, kuinka hyvin tietty vaikuttaja sopii oman brändisi keulahahmoksi. Vaikuttajamarkkinointi on tehokasta, kun se on linjassa brändisi kanssa, ja tuntuu luonnolliselta. Vaikuttajien aiemmin luomasta sisällöstä voi myös päätellä miten hyvin kyseinen vaikuttaja voisi sopia juuri sinun brändisi keulahahmoksi. Sopivia vaikuttajia on mahdollista löytää etsimällä heitä eri hashtagien avulla ja esimerkiksi myös Googlen hakukoneen kautta. 

Vaikuttajat voidaan kategorisoida sen mukaan, kuinka paljon heillä on jo entuudestaan aktiivisia seuraajia sosiaalisessa mediassa ja miten paljon he ovat luoneet aikaisemmin sisältöä. Pienemmät vaikuttajat voivat myös olla toimivia brändille sen takia, että heidän avulla on mahdollista rajata omaa kohderyhmää ja välttää ylimääräistä ja epärelevanttia liikennettä omalle TikTok-kanavalle tai nettisivuille.

2. TikTok-markkinointi rakentuu inspiroivan sisällön ympärille

Yritykset luovat inspiroivaa ja hyvin käytännönläheistä sisältöä. Toimivat videosisällöt voivat olla esittelyitä yrityksen arjesta, opasvideoita, tuote-kokeiliuja tai oikeastaan lähes mitä vaan, mikä kiinnostaa ihmisiä, aktivoi ja sitouttaa heitä, tai herättää puhetta. 

Videoiden avulla brändikuva konkretisoituu selkeällä tavalla käyttäjälle. Sisällöntuotannon tärkeimpänä teemana on pitää käyttäjän kiinnostus yllä myös seuraavia videoita varten tarinankerrontaa hyväksi käyttäen. Tiktokin perusperiaate on lyhyet videot, jotka kiinnittävät nopeasti huomion ja saavat haluamaan lisää. Niistä ei siis kannata tehdä liian pitkiä tai tylsistyttäviä. Videoissa kannattaa mennä suoraan asiaan, ja ennen kaikkea pyrkiä viihdyttävyyteen. Videoilla voit osallistaa käyttäjiä ja markkinoida samalla omia palveluita ja tuotteita. 

Rennompaa sisältöä, mutta aivan pelleksi ei tarvitse ryhtyä

TikTok mahdollistaa inspiroivan ja omaa kohderyhmää puhuttelevan sisällön luomisen, antaen käyttäjille mahdollisuuden tutustua omaan brändiin entistä lähempää. Se poikkeaa paljon muista sosiaalisen median kanavista autenttisella ja ihmisläheisemmällä ilmapiirillään. 

Kaikki sosiaalisen median palvelut kannattaa tästä syystä johtuen huomioida aivan erillisinä markkinointikanavina. Esimerkiksi kaikki tärkeät tiedotukset ja uutiset yrityksesi toimintaan liittyen kannattaa kohdentaa muihin kanaviin, kuten esimerkiksi blogiisi, Instagramiin ja Facebookiin, jotka ovat luonteeltaan hyvin paljon asiapitoisempia tiedonlähteitä. 

Vaikka TikTokissa on paljon hassuttelusisältöä, meemejä ja hölmöltä tuntuvia “trendejä”, on seassa myös paljon asiapitosita sisältöä. Esimerkiksi erävarusteliike voisi luoda TikTokiin selviytymisneuvoja ja -vinkkejä lyhyissä tietoiskumuodoissa. Kaikenlaiset helposti pureksittavat, mutta informatiiviset videot ovat todistetusti toimiva sisältömuoto TikTokissa. 

@kelly16932

Use tree bark to build a shelter.You should learn it.#camping #shelter #diy #survival #skill #wilderness #woodman

♬ original sound – Kelly
Selviytymisvinkkejä puhelin kädessä kasvaneelle nuorisolle, miksipä ei?

3. Uudet sisällöntuotannon mahdollistajat

Kuten muissakin sosiaalisen median kanavissa, myös TikTokissa livesisällön määrä tulee kasvamaan, joten sen luomat mahdollisuudet on myös syytä ottaa huomioon. Livevideoiden avulla pidät asiakkaat lähellä yrityksesi toimintaa ja voit myös kertoa mitä kulissien takana tapahtuu. Näin houkuttelet potentiaaliset asiakkaat lähemmäksi yrityksesi arkea ja kerrot tarkemmin omasta toiminnastasi. 

TikTokin yksi merkittävimmistä uusista sisältömuodoista ovat duet-videot, joissa käyttäjät voivat taltioida oman videon toisen videon vierelle. Sama pätee myös stitch-ominaisuuteen, jolla käyttäjä voi napata lyhyen klipin mistä tahansa toisesta videosta omaan videoon mukaan. 

Käyttäjät pääsevät näin ollen hyvin lähelle omaa suosikkibrändiä ja sen toimintaa. TikTokin sisällöntuotannon humoristinen ote mahdollistaa myös meemien käytön asiallisesti toteutettuna, sillä se on yksi TikTokin käyttäjiä yhdistävä mielenkiinnon kohde. 

Videosisältöön kannattaa muistaa sisällyttää trendaavaa musiikkia, koska sen avulla yhdistät brändisi myös samalla musiikkisisältöön ja käyttäjät myös tunnistavat brändisi musiikin avulla. Trendaavat kappaleet TikTokissa mahdollistavat myös kanavasi löytämisen “musiikkitunnisteen” avulla, kun käyttäjä selailee samaan trendiin tehtyjä TikTok-videoita etsien lisää hauskoja variaatiotia samasta trendistä.

Tällä videolla on jo yli 500 000 näyttökertaa! Finnair on selvästi tajunnut mitä käyttäjiä kiinnostava sisältö on.

4. Maksetulla mainonnalla lisää liikennettä

Toimivalla TikTokin maksetun mainonnan strategialla käyttäjät kohtaavat juuri heille relevanttia mainontaa. Mainoskampanjat auttavat merkittävästi oman näkyvyyden parantamisessa ja niiden avulla on mahdollista tavoittaa paremmin potentiaaliset asiakkaat. 

Mainokset sijoitetaan eri puolille TikTokin käyttöympäristöä ja niissä kannattaa pyrkiä selkeään ja ytimekkääseen viestintään. Koska TikTokin käyttäjät suosivat sovellukselle ominaisia lyhyitä videopätkiä, myös sovelluksen sisään rakennetut mainoskampanjat on syytä olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Mainoksia voi esiintyä käyttäjän avatessa TikTokin, videofeedissä ja käyttäjälle personoidulla videosivulla. Sovelluksen kuva- ja videomainokset ovat suora linkki esimerkiksi omaan verkkokauppaan ja ohjaat niiden avulla myös liikennettä suoraan omille verkkosivuille. 

Enemmän dataa mainostajille

Kun TikTokin data-analytiikka kehittyy, sen mukana tulee myös selkeää tietoa siitä miten oma sisältö on kehittynyt TikTokissa ja missä on kehittämisen varaa. TikTokilla on kuukaudessa jopa yli miljardi käyttäjää, joten mainoksilla on hyvin suuri tilaisuus kehittää omaa digimarkkinointia tuloslähtöisellä kannalta. Onneksi TikTok Business on kehittynyt siihen vaiheeseen, että TikTokin data-analytiikka mahdollistaa kaikkien tärkeiden markkinoinnin mittareiden mittaamisen. Kerätyn datan avulla saat tärkeää tietoa seuraajista, mainoskampanjoista ja omasta videosisällöstä.

5. Hashtagien avulla profiloituminen

Kyllä – myös TikTokissa kannattaa hyödyntää hashtageja. Ne eivät ole mikään uusi juttu, mutta äärimmäisen tärkeitä TikTokin algoritmissa erottumisen kannalta.

Hashtagien avulla erotutaan kilpailijoista ja autetaan käyttäjiä yhdistämään tietyt hashtagit juuri omaan brändiin. Keksimällä luovia ja tarkkoja hashtageja omaan sisältöön, käyttäjät osaavat yhdistää nämä hashtagit juuri tiettyihin brändeihin. Hashtageina voi myös käyttää sellaisia avainsanoja, joita maailman suurimmat brändit käyttävät, jolloin voit ujuttaa omat videosi suosittujen videoiden rinnalle. 

Tekemällä yhteistyötä muiden saman alan toimijoiden kanssa kasvatat samalla myös omaa näkyvyyttä. Hashtagien alta löytyy erilaisia haasteita, humoristista sisältöä, meemejä ja vaikuttajien mainoksia. Hashtagien kautta osallistat käyttäjiä ja löydät myös potentiaaliset asiakkaat näin ollen helpommin. Persoonalliset hashtagit auttavat luomaan täysin oman toimintaympäristön omille asiakkaille. Kun luot omia hashtageja, käyttäjät osaavat yhdistää hashtagit juuri sinun brändiisi ja näin ollen pääset lähemmäksi omia asiakkaita.

TikTokin potentiaali tulee kasvamaan entisestään vuonna 2022

TikTokin potentiaali tulee esiin tutustumalla sen toimintamalleihin tarkasti etukäteen, selkeällä markkinointistrategialla, ja toimenpiteiden implementoinnilla käytännön tasolle mukaansatempaavan sisällön kautta. TikTokin käyttö ei ole välttämätöntä, jos se ei sovi brändisi imagoon tai et löydä sopivia vaikuttajia tai sisältötyyliä brändillesi. 

Uuden sosiaalisen median kanavan markkinoinnin käyttöönotto on aikaa vievä prosessi, joten se kannattaa nähdä vain mahdollistajana eikä edellytyksenä muiden sosiaalisen median kanavien rinnalle. TikTokia kannattaa hyödyntää, jos se tuo selkeää lisäarvoa omalle brändille. Ja vaikka selkeää hyötyä ei näkisikään, kokeilu tuskin tuottaa hallaa! Ottaen huomioon TikTokin markkinointimahdollisuudet, sitä on syytä vähintäänkin harkita potentiaalisena markkinointikanavana myös omalle brändillesi. 

Haluatko
lisää liikennettä verkkosivustollesi?
Uusimmat kirjoitukset
Parhaat maksuttomat WordPress lisäosat 2022
Digimarkkinointi, mitä se on ja miksi se on kannattavaa?
Google Shopping -mainokset: Näin luot kampanjan
Sisällöntuottajan työ: Millaista on tuottaa hakukoneoptimoitua tekstiä?

Lisää luettavaa..

Kiinnostiko artikkeli? Selaa muita aiheeseen liittyviä kirjoituksiamme.

parhaat ilmaiset wordpress lisäosat
Mitkä ovat parhaat WordPress lisäosat vuonna 2022? Alunperin vuonna 2003 julkaistu WordPress on maailman käytetyin...
Verkkomarkkinointi, tutummin digimarkkinointi on nykyaikainen tapa mainostaa yritystäsi ja palveluitasi. Idea on täysin sama kuin...
Jos sinulla on verkkokauppa, etkä tällä hetkellä hyödynnä Google Shopping -mainoksia, olet jäänyt pahasti jälkeen....
Sisällöntuottaja kirjoittamassa sisältöä kannettavalla tietokoneella
Sisällöntuottajia tarvitaan tuottamaan sisältöä netistä löytyvien lukemattomien verkkosivustojen, blogien ja some-tilien tarpeisiin.
Blogikirjoituksen hakukoneoptimointi
Blogit ovat yrityksille tärkeä osa digimarkkinointimixiä. Ne tuovat sivustolle liikennettä ja saavat ihmiset tutustumaan brändiin...
Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong herätti kiistan Twitterissä, kun hän vähätteli mainostoimistoja twiitissään ja kehui oman...
TikTok on viimeisen parin vuoden aikana noussut varteenotettavaksi kilpakumppaniksi muiden somejättien rinnalle. Sisältömarkkinoinnin kanavana se...
Editoinut: Alvar Yrjölä Tämän vuoden uudet tuulet vaikuttavat jokaiseen digimarkkinoinoijan arkeen merkittävästi. Evästerajoitukset aiheuttavat harmaita...
Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) on tärkeä tehtävä jokaiselle, joka haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi...
Miten täysin uusi sivusto saadaan nousemaan Googlen hakutuloksissa? ässä artikkelissa käymme läpi kahdeksan vinkkiä täysin uuden verkkosivuston hakukoneoptimointiin, lähtien liikkeelle tärkeimmistä perusasioista, jotka sivullasi tulee olla kunnossa.

Hanki ilmainen pika-analyysi SEO-tilanteestasi

Tilaa sähköpostiisi pika-analyysi hakukoneoptimointisi tämänhetkisestä tilanteesta, täysin ilmaiseksi! Analyysissä saat selville hakukoneoptimointisi tärkeimmät avainsanat, niiden sijoitukset ja sijoittumisesti kilpailijoihin nähden… Ja paljon muuta!

Saat analyysin sähköpostiisi 7 arkipäivän sisällä. Analyysin tilaaminen on täysin veloituksetonta, eikä sido sinua mihinkään.