50 kohdan maksuton SEO-muistilista

Mitä on SEO-sisällöntuotanto?

SEO-sisällöntuotanto on tärkeää jokaiselle verkkosivustolle. Ilman laadukasta SEO-optimoitua sisältöä sivustosi ei ole houkutteleva eikä näy Googlessa. Hakukoneoptimoitu sisältö herättää myös lukijan kiinnostuksen sekä kasvattaa myyntiä.

BlogiHakukoneoptimointi, Sisältömarkkinointi

Artikkelin sisältö

SEO (Search Engine Optimization) -sisällöntuotanto on elintärkeää jokaiselle verkkosivustolle. Oikein toteutettu hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto ajaa sivustollesi liikennettä, herättää luottamusta sekä kasvattaa myyntiä.

Sen lisäksi että laadukas sisältö on kultaakin arvokkaampaa yrityksen kotisivuilla, ei sen merkitystä muissakaan viestintä- ja markkinointikanavissa tule unohtaa.

Laadukas, SEO-optimoitu sisältö ei pelkästään nosta sijoituksia hakutuloksissa, vaan herättää myös lukijan kiinnostuksen sekä lisää brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Näin ollen hakukoneoptimoitu sisältö ei voi olla ainoastaan lista hakusanoja, vaan sen tulisi vastata myös kohdeyleisön Google-hakuja ja tarjota niihin vastaus.

Mitä sisällöntuotanto on?

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan käytännössä teksti-, video- tai kuvamuotoisen sisällön johdonmukaista ja jatkuvaa tuottamista niin yrityksen kotisivuille kuin eri markkinointikanaviin.

Suurin osa sisällön tuotannosta on hakukoneoptimoidun tekstisisällön tuottamista.

Sisällöntuotantoa hyödynnetään sisältömarkkinoinnissa, minkä tavoitteena on sekä luoda vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaan välille että lisätä orgaanista liikennettä verkkosivustolle.

Laadukas sisällöntuotanto yhdistettynä kattavaan sisältömarkkinoinnin strategiaan on tehokas keino tavoittaa yrityksen kohdeasiakkaat ja lisätä yrityksen tai brändin näkyvyyttä.

Miksi SEO-sisällöntuotanto on tärkeää?

Laadukkaasti toteutettu sisältö vastaa Googlen hakualgoritmien vaatimuksia sekä herättää asiakkaiden kiinnostuksen yritystäsi ja tuotettasi kohtaan on kuin paras myyjäsi.

Kun asiakkaalla on tarve tietylle tuotteelle tai palvelulle, aloittaa hän yli 80 % tapauksista etsimisen hakukoneesta, lähes poikkeuksetta Googlesta. Tällöin hakutulosten yläosan verkkosivut ovat etulyöntiasemassa.

Tutkimusten mukaan noin 70 prosenttia asiakkaista katsoo ainakin kolme ensimmäistä hakutulosta. Mitä korkeammalla SERP:issä (Search Engine Results Page) olet, sitä todennäköisemmin potentiaalinen asiakas klikkaa sivuillesi.

Ilman sisältöä et löydy Googlesta

Ilman laadukasta sisältöä Googlen hakualgoritmit eivät löydä sivustoasi ja jäät kilpailun ulkopuolelle. Sisällön puute voi myös antaa asiakkaalle huonon kuvan yrityksestäsi ja aiheuttaa asiakkaan välittömän poistumisen, mikä voi johtaa sijoituksen laskuun hakutuloksissa.

Hyvänä muistisääntönä: mitä enemmän tarjoat asiakkaalle ilmaista tietoa, sitä enemmän asiakas luottaa yritykseesi.

Miksi SEO-sisällöntuotantoon tulisi panostaa?

 • Hakukoneoptimoitu sisältö nostaa sivustoasi Googlen hakutuloksissa, jolloin potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksesi helpommin.
 • Laadukas sisältö johtaa arvokkaisiin linkkeihin ja jakamiseen sosiaalisessa mediassa.
 • SERP:in ylimmät hakutulokset saavat suurimman osan ilmaisesta liikenteestä.
 • Laadukas ja relevantti sisältö herättää kiinnostusta ja luottamusta sekä vastaa asiakkaan tarpeisiin.
 • Ilman hakukoneoptimoitua sisältöä jäät kilpailun ulkopuolelle.
 • Suuri osa asiakkaista ohittaa maksulliset mainokset ja suosii orgaanisia hakutuloksia.

Mitä SEO-sisällöntuotanto on käytännössä?

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotto kattaa käytännössä kaiken digitaalisen sisällön. Sisällön ei tarvitse rajoittua pelkkään tekstiin; hakukoneoptimoitu sisältö voi olla myös video- tai kuvamuodossa.

Esimerkkejä SEO-sisällöntuoton eri muodoista:

 • Verkkosivujen tekstisisältö: Jokaisen verkkosivuston prioriteetti numero yksi. Mitä enemmän laadukasta sisältöä sivustolla on, sitä enemmän herätät asiakkaissa kiinnostusta ja saavutat parempia tuloksia SERP:issä
 • Tuotesivut ja -kuvaukset: Jokaisen verkkokaupan peruspilari. Hyvä tuotekuvaus edistää asiakkaan ostopäätöstä sekä edistää Google-näkyvyyttä.
 • Videot: Mielenkiintoinen tai hyödyllinen video kiinnittää asiakkaan huomion sekä elävöittää muuta sisältöä.
 • Valokuvat: Elävöittämisen lisäksi SEO-optimoidut kuvat edistävät sivuston hakukonenäkyvyyttä.

Mitä SEO-sisällöntuotanto vaatii?

SEO-sisällöntuottoon sisältyy paljon muutakin kuin itse hakusanarikkaan sisällön kirjoittaminen. Googlen alkuaikoina hakusanojen ylenpalttinen spämmääminen saattoi jopa johtaakin tuloksiin, mutta tänä päivänä Googlen älykkäät algoritmit osaavat tunnistaa niin kutsutun keyword stuffingin ja antavat siitä sanktioita.

Hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen on pitkä prosessi, joka vaatii aina laajat pohjatyöt niin aiheen kuin hakusanojen kohdalla.

Ennen sisällöntuotannon aloittamista on elintärkeä olla selkeä strategia. Mikä on sisällöntuotannon tavoite? Mitä kohderyhmiä sisällöllä targetoidaan? Kattava strategia antaa sisällöntuotannolle selkeän ohjeistuksen ja suunnan.

Kattava strategia sekä sisältösuunnitelma helpottaa organisoimaan sisällöntuotantoa, kun tiedetään tarkkaan sen tavoitteet ja kuinka ne saavutetaan.

Satunnaisen sisällön tuottaminen ilman selkeää strategiaa ja tavoitteita ei johda minkäänlaisiin tuloksiin.

Näin luot sisältösuunnitelman:

 • Tavoite: Onko sisällöntuotannon tavoitteena lisätä orgaanista liikennettä verkkosivustollesi? Vai onko tavoitteenasi kirjoittaa nasevat tuotekuvaukset uudelle tuotemallistolle? Tavoitteen määrittäminen helpottaa valitsemaan minkälaista sisältöä on järkevintä tuottaa.
 • Kohderyhmä: Ketä sisällöllä pyritään tavoittamaan? Asiakasryhmien määrittäminen auttaa luomaan kuvan keskivertoasiakkaasta, ja sitä kautta tuottamaan relevanttia sisältöä joka vetoaa suoraan kohderyhmään. Erilaiset kyselyt sekä analytiikkatyökalut kuten Google Analytics auttavat asiakassegmenttien määrittelyssä.
 • Sisältösuunnitelma ja julkaisukalenteri: Kun on kartoitettu sisällöntuotannon tavoitteet ja kohdeyleisö, on niiden pohjalta helppo suunnitella sisältösuunnitelma sekä julkaisukalenteri. Tarkka aikataulu julkaisuille helpottaa pysymään sisällöntuotannon nykytilanteesta ja selkeyttää koko sisällöntuotantoprosessia.

SEO-sisällöntuotannon prosessi vaiheittain:

 • Hakusana-analyysi: Ennen sisällön luomista on tärkeä määrittää hakusanat joita sisällössä painotetaan. Hakusana-analyysi mahdollistaa tietyn hakuvolyymin hakusanojen täsmällisen kohdentamisen. Yhden, tärkeimmän hakusanan (Master Keyword) lisäksi olisi hyvä määrittää vähintään kolme tai enemmän tukevia hakusanoja.
 • Sisällön suunnittelu: Laadukas sisältö vaatii aina laadukkaan suunnitelman. Suunnitteluvaiheessa on helppo rajata aihepiiri, sekä  suunnitella kuinka hakusana-analyysissä valittuna hakusanoja hyödynnetään tekstissä.
 • Tuotanto: Kun suunnitelma ja hakusana-analyysi on valmis, on niiden pohjalta helppo luoda valmis sisältö. Mitä kattavampi suunnitelma on, sitä helpompaa lopullisen tuotoksen luominen on.
 • Julkaisu: Valmis tuotos julkaistaan valitulla alustalla, jonka jälkeen sen näkyvyyttä voi lisätä esimerkiksi jakamalla sitä sosiaalisessa mediassa.

Vinkit SEO-sisällöntuotantoon

Vaikka hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen voi kuulostaa hankalalta, ei se loppujen lopuksi ole mitään rakettitiedettä, kunhan välttää yleisimmät virheet ja tekee tarkan suunnitelman ja strategian.

Keräsimme loppuun vinkkejä, joilla vältät yleisimmät virheet sekä saavutat merkittäviä tuloksia.

 • Kirjoita ihmiselle, älä robotille: Hakusanoja täyteen ahdettu tönkkö teksti aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä sivuston hakukonenäkyvyydelle. Sen lisäksi että sisältö täyttää hakualgoritmien kriteerit, tulisi sen olla helposti luettavaa sekä vastata asiakkaan tarpeisiin.
 • Älä unohda suunnitelmaa: Ilman suunnittelua toteutettu sisällöntuotanto ei ole yhtenäistä, ja ilman selkeitä tavoitteita on  mahdoton saada konkreettisia tuloksia.
 • Seuraa tuloksia: Sisällöntuotannon konkreettisia tuloksia voi seurata esimerkiksi Google Analyticsillä ja Search Consolella. Tulosten jatkuva seuraaminen antaa sinulle arvokasta dataa jota voit hyödyntää tulevaisuudessa, kun tietää mikä toimii ja mikä ei. Riittävän pitkällä aikavälillä numerot eivät valehtele.
 • Muista linkitykset: Niin sisäiset kuin ulkoiset linkit tuovat merkittävää hyötyä koko sivustolle. Sisäiset linkit tekstisisällössä helpottavat lukijan navigointia sivustolla sekä auttavat Googlen hakualgoritmejä sivustosi löytämisessä.

Laadukkaat ulkoiset linkit eli backlinkit vahvoilta sivustoilta nostavat sivustosi auktoriteettiä, mikä johtaa parempaan näkyvyyteen hakutuloksissa. Ulkoisia linkkejä hankkiessa ei kuitenkaan tule sortua helppoihin ratkaisuihin kuten linkkilistoihin, linkkifarmeihin tai hämäriin sivustoihin, sillä niiden käyttö voidaan luokitella Black Hat SEO:ksi ja johtaa Googlen sanktioihin.

 • Pidä verkkosivusto ajan tasalla: Laadukkaat, nopeat sekä SEO-optimoidut verkkosivut ovat ikään kuin tukipilari laadukkaalle sisällölle. Vaikka kehnommille sivuille tuottaisi kuinka paljon laadukasta sisältöä, on käytännössä mahdotonta saavuttaa merkittäviä tuloksia hakukonenäkyvyydessä.

Käänny tarvittaessa ammattilaisen puoleen: Jos aikaa tai resursseja sisällöntuotannolle yksinkertaisesti löydy, on paras ratkaisu ulkoistaa sisällöntuotanto osaavalle ammattilaiselle. Monissa tilanteissa ulkoistaminen on kustannustehokkain ratkaisu sekä takaa tavoitteisiin pääsyn.

Jere Rautiainen

Jere Rautiainen on Muutoksen sisältöspesialisti. Jeren kynästä syntyy monipuolisia sisältöjä, jotka näkyvät hakukoneissa, kiinnostavat lukijoita ja rakentavat uusia asiakassuhteita.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Liity Muutos Digitalin postituslistalle. Saat sähköpostiisi säännöllisen epäsäännöllisesti julkaistavan uutiskirjeemme, jossa avaamme digimarkkinoinnin parhaita tekniikoita.
Tilaa uutiskirje
Meiltä et saa turhaa postia.