50 kohdan maksuton SEO-muistilista

Sisäinen hakukoneoptimointi – 12 vinkkiä

Sisäinen hakukoneoptimointi (On-Page SEO) on tärkeässä roolissa sivustosi menestyksen kannalta. Ilman sisäistä hakukoneoptimointia sivustosi ei näy Googlessa, eikä sivustosi täytä tärkeintä tehtäväänsä, eli olla paras myyjäsi. Hakukoneiden algoritmit käyttävät avainsanoja sekä muita sisäisen hakukoneoptimoinnin elementtejä arvioidessaan, vastaako sivusto hakijan hakutarkoitusta. Eli käytännössä Google ja muut hakukoneet kiinnittävät huomiota sivuston sisäisiin elementteihin sijoittaessaan sivustoja. Sisäinen optimointi…

BlogiHakukoneoptimointi, Yleinen
sisäinen hakukoneoptimointi

Artikkelin sisältö

Sisäinen hakukoneoptimointi (On-Page SEO) on tärkeässä roolissa sivustosi menestyksen kannalta. Ilman sisäistä hakukoneoptimointia sivustosi ei näy Googlessa, eikä sivustosi täytä tärkeintä tehtäväänsä, eli olla paras myyjäsi.

Hakukoneiden algoritmit käyttävät avainsanoja sekä muita sisäisen hakukoneoptimoinnin elementtejä arvioidessaan, vastaako sivusto hakijan hakutarkoitusta. Eli käytännössä Google ja muut hakukoneet kiinnittävät huomiota sivuston sisäisiin elementteihin sijoittaessaan sivustoja.

Sisäinen optimointi on yksi kolmesta SEO:n peruspilarista teknisen ja ulkoisen optimoinnin ohella. Sisäinen hakukoneoptimointi kattaa kaikki sivuston sisäiset SEO-toimenpiteet, joilla edistetään sivuston hakukonenäkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta.

On Page SEO kattaa muun muassa teksti- ja kuvasisältöjen optimoinnin, sivuston rakenteen sekä sisäisen linkityksen.

Tässä artikkelissa jaamme 12 vinkkiä, joilla parannat sivustosi sisäistä hakukoneoptimointia. Tässä artikkelissa opit muun muassa miten optimoida sisältöä, luoda käyttäjäystävällisiä URL:eja sekä miten hyödyntää metatietoja hakukoneoptimoinnin edistämisessä.

Mitä on sisäinen hakukoneoptimointi?

Sisäisellä hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan sivuston hakukonenäkyvyyttä sekä varmistamaan, että sivuston sisältö vastaa käyttäjien tarpeita. Oikein tehtynä sisältö miellyttää hakukoneita ollen samalla myyvää ja kiinnostusta herättävää.

Sisäinen optimointi ei rajoitu ainoastaan sisällön optimointiin, vaan se kattaa myös sivuston rakenteen ja struktuurin. Loogisesti jäsennelty sivusto on helppokäyttöinen, ja auttaa kävijää löytämään etsimänsä.

Kun käyttäjän viihtyvät sivustolla ja löytävät etsimänsä helposti, johtaa se parempaan sitoutumiseen, pidempiin vierailuihin sekä suuremmalla todennäköisyydellä konversioon tai kauppaan.

Sisäisen hakukoneoptimoinnin jatkuva kehitystyö on tärkeää, sillä hakualgoritmit ja asiakaskäyttäytyminen muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Seuranta ja analytiikka ovat keskeisessä roolissa sisäisen optimoinnin arvioinnissa, jolloin näet reaaliajassa mitkä osa-alueet toimivat ja missä on tilaa kehittämiselle.

1. Aloita tekemällä avainsanatutkimus

Ennen kuin voit luoda sivustollesi hakukoneoptimoitua sisältöä, on tärkeä selvittää millä avainsanoilla potentiaaliset asiakkaasi löytävät sinut. Pyri löytämään avainsanoja, jotka liittyvät olennaisesti joko tuoteeseesi tai palveluusi.

Asetu asiakkaan saappaaseen: millä hakusanalla hän etsisi tuotettasi?

Avainsanatyökalut kuten Google Keyword Planner, Semrush tai Ahrefs auttavat sinua löytämään suosituimmat ja relevanteimmat avainsanat. Kerää avainsanat Exceliin tai Google Sheetsiin, ja suunnittele sisältösi niiden ympärille.

Älä kuitenkaan lähde mopolle moottoritielle ja hyppää heti suosituimpien avainsanojen kilpailuun. Sen sijaan aloita pienempien hakumäärien avainsanoista, ja rakenna sivustosi näkyvyyttä ja auktoriteettia askel kerrallaan.

Löytämällä oikeat avainsanat voit luoda sisältöä, joka vastaa kävijän kysymyksiin ja tarpeisiin nostaen samalla sivuston sijoituksia Googlen hakutuloksissa.

2. Panosta hakukoneystävälliseen ja aidosti hyödylliseen sisältöön

Yksi tehokkaimmista sisäisen hakukoneoptimoinnin keinoista on laadukkaan ja ainutlaatuisen sisällön tuottaminen. Tuota informatiivisia ja hyödyllisiä artikkeleita, oppaita sekä tuotekuvauksia, jotka vastaavat asiakkaan tarpeisiin ja kysymyksiin.

Upota sisältöösi tärkeimpiä avainsanoja, mutta vältä liiallista hakusanojen spämmäämistä. Liiallinen hakusanojen viljely tekee tekstistä tönkköä, sekä voi johtaa Googlen antamiin sanktioihin. Niin kutsuttu Keyword Stuffing luetaan Black Hat SEO -metodiksi.

Käytä avainsanoja luontevasti: älä kirjoita hakukoneelle vaan lukijalle. Älä siis sorru pelkkään hakusanojen ylenpalttiseen viljelyyn, vaan pyri luomaan sisältöä, joka herättää luottamusta potentiaalisissa asiakkaissa.

Google julkaisi loppukesästä 2022 Helpful Content -nimeä kantavan päivityksen, jonka myötä Googlen hakualgoritmit painottavat entistä enemmän hyödyllistä sisältöä sijoituksissaan.

Kun painostat hakusanojen upottamisen sijaan aidosti asiantuntevaan ja informatiiviseen sisältöön, palvelet samalla hakukoneita ja potentiaalisia asiakkaita.

Voit elävöittää sisältöäsi lisäämällä erilaisia kuvia, videoita ja taulukoita. Kuvituksen avulla voi rikastuttaa sisältöäsi ja tehdä siitä lukijalle miellyttävämpää.

Laadukkaalla sisällöllä saavutat parempia sijoituksia Googlen hakutuloksissa ja herätät potentiaalisissa asiakkaissa luottamusta.

3. Optimoi metatiedot ja -otsikot

Sivustosi metatiedot ja -otsikot ovat äärimmäisen tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta. Pyri sijoittamaan tärkeimmät avainsanasi metatietoihin ja -otsikoihin kiinnittääksesi hakukoneiden sekä kävijöiden huomion.

Laadukkaasti muotoillut metatiedot tuovat merkittävän kilpailuedun etenkin matalamman kilpailun SERP:eissä. Kun asiakas selaa hakutulossivua, klikkaa hän mitä todennäköisimmin sivustolle, millä on mielenkiintoisin metaotsikko ja -kuvaus.

Älä anna siimaa kilpailijoillesi, vaan kiinnitä asiakkaan huomio jo SERPissä.

4. Hio käyttäjäkokemus jouhevaksi

Hyvä käyttäjäkokemus on avainasemassa sisäisessä hakukoneoptimoinnissa. Tarjoa hyvä käyttäjäkokemus varmistamalla että sivusto on responsiivinen ja helppokäyttöinen kaikilla eri laitteilla.

Huolehdi että sisällöt ovat helppolukuisia ja latautuvat nopeasti. Voit hyödyntää myös erilaisia interaktiivisia elementtejä, kuten chat-bottia tai sosiaalisen median jakonappeja, jotka parantavat käyttökokemusta ja asiakkaiden sitoutumista entistä paremmin.

5. Luo selkeä URL-rakenne

URL-osoitteilla on valtava rooli sivuston hakukoneoptimoinnissa. Sivuston URL-rakenteen tulisi olla mahdollisimman selkeä ja helppolukuinen.

Selkeät sivuston sisältöä kuvaavat URL-osoitteet auttavat hakurobotteja ymmärtämään sivustosi rakenteen ja indeksoimaan ne helpommin. Tämän lisäksi selkeät URL:it auttavat asiakasta navigoimaan sivustollasi.

URL-rakenteen optimoinnissa on tärkeä huomioida myös muut tärkeät seikat, kuten trailing slashit sekä www. ja non-www. -versiot. Näiden seikkojen huomioiminen auttaa välttämään mahdolliset sisältöduplikaatit hakurobottien silmissä.

Trailing slash viittaa kenoviivaan, joka sijoittuu URL-osoitteen loppuun. Huolehdi että sivustollasi on yhtenäinen linja trailing slasheille, ja huolehdi että jokainen alasivusi noudattaa samaa kaavaa.

Esimerkiksi muutosdigital.fi/ tai muutosdigital.fi

Jos sama sivu tai sisältö on löydettävissä molemmissa muodoissa, voivat hakukoneet tulkita ne täysin eri sivuiksi, millä voi olla negatiivinen vaikutus sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Valitse myös, haluatko sivustosi näkyvän www. vai non-www. -muodossa. Älä sotke molempia vaihtoehtija keskenään, vaan pyri pitämään yhtenäinen linja jokaisella alasivulla.

Esimerkiksi https://www.muutosdigital.fi tai https://muutosdigital.fi

Kun noudatat yhdenmukaista linjaa, säilyy sivuston URL-rakenne selkeämpänä ja vältät turhat sisältöduplikaatit.

Selkeä ja johdonmukainen URL-rakenne parantaa sekä sivuston hakukonenäkyvyyttä että käyttäjäkokemusta.

6. Paranna sivustosi nopeutta

Nopea sivuston latausaika on tärkeää sekä hakukoneille että kävijöille. Google pyrkii välttämään hitaiden sivustojen tarjoamista SERPeissä, ja hidas sivusto voi karkottaa potentiaaliset asiakkaat.

Hoida sivuston Core Web Vitals -lukemat kuntoon.

Sivuston nopeutta voi parantaa helpoilla toimenpiteillä, kuten kompressoimalla raskaita kuvatiedostoja tai asentamalla nopeusplugarin. Myös ylläpidolla on vaikutus sivuston nopeuteen, joten huolehdi että hosting-palvelusi on ajan tasalla ja tarjoaa riittävästi kaistaa ja levytilaa sivustollesi.

7. Älä unohda sisäistä linkitystä

Sivuston sisäisellä linkityksellä tarkoitetaan alasivujen ja sisältösivujen linkitystä toisiinsa. Lisää sivullesi sisäisiä linkkejä, jotka ohjaavat kävijöitä ja hakukoneita relevanteille sisältösivuille.

Sisäinen linkitys luo linkkiverkon sivuston sisälle, mikä parantaa sivuston rakennetta ja auttaa hakurobotteja navigoimaan sivustollasi. Muista käyttää tärkeitä avainsanoja ankkuriteksteinä, ja varmista että linkitys on luontevaa ja hyödyllistä lukijalle.

Riittävä sisäisten linkkien määrä vaihtelee sivuston koosta riippuen. Linkkien määrää tärkeämpä on niiden laatu ja sijoittelu. Linkkien tulisi olla tarkoituksenmukaisia sekä auttaa lukijoita löytämään lisätietoa mielenkiintoisista aiheista.

Nyrkkisääntönä: sisällytä jokaiselle sivulle vähintään kolme sisäistä linkkiä.

Voit sijoittaa sisäisiä linkkejä esimerkiksi

  • Sisällön loppuun, jolloin lukija löytää helposti lisätietoa aiemmin käsitellystä aiheesta
  • Ankkuroituihin teksteihin: lisää sisäisiä linkkejä tärkeimmille avainsanoille
  • Alatunnisteeseen tai sivupalkkiin: Sijoita sisäisiä linkkejä näkyville paikoille, joista käyttäjät pääsevät helposti siirtymään tärkeimmille sivuille, kuten tuotesivuille, artikkeleihin tai päävalikkoon.

8. Kuvien hakukoneoptimointi

Kuvien hakukoneoptimointi on tärkeä osa sisäistä optimointia. Suuret kuvatiedostot voivat hidastaa sivuston responsiivisuutta ja latausaikaa. Voit pakata kuvatiedostot esimerkiksi TinyPNG:llä, jolloin tiedostokoko pienenee laadun säilyessä yhtä hyvänä.

Muista myös lisätä jokaiseen kuvaan alt-tekstit. Hyvä alt-teksti selostaa kuvan sisällön hakukoneille ja ruudulukulaitteille, sekä mahdollistaa avainsanojen upottamisen. Laadukas alt-teksti voi nostaa kuvien sijoituksia Googlen kuvahaussa, ja ajaa sitä kautta lisää liikennettä sivustolle.

9. Hyödynnä otsikoita oikein

Houkuttelevat ja selkeät otsikot auttavat sekä Googlen hakurobotteja että sivuston kävijöitä hahmottamaan sivustosi sisältöä. Naseva otsikko antaa hyvän ensivaikutelman ja saa lukijat kiinnostumaan sisällöstäsi.

Muista sisällyttää otsikoihin tärkeimmät avainsanat otsikoihin ja alaotsikoihin. Näin Googlen hakurobotit ymmärtävät sivustosi aihepiirin ja kontekstin entistä paremmin johtaen korkeampiin sijoituksiin hakutuloksissa.

Keksi tehokkaat otsikot ja sisällytä niihin sivustosi tärkeimmät avainsanat.

10. Ota mobiilikäyttäjät huomioon

Tiesitkö, että yli puolet Google-hauista tehdään mobiililaitteilla? Jos sivustosi ei toimi älypuhelimella, on todennäköistä että klikattuaan sivustollesi potentiaalinen asiakas palaa SERPiin ja siirtyy kilpailijasi sivustolle.

Huonolla mobiilioptimoinnilla lahjoitat valtavan kilpailuedun pahimmille kilpailoillesi, joten on tärkeä varmistaa, että myös mobiilisurffailijat pysyvät sivustollasi. Rakenna sivustostasi responsiivinen, jolloin se mukautuu automaattisesti älypuhelimen näytölle sopivaksi.

Ota huomioon myös sivuston nopeus mobiililaitteilla. Vaikka sivustosi desktop-versio saavuttaa erinomaiset tulokset nopeustesteissä, voi tilanne olla päinvastainen mobiilisivulla.

Varmista, että sivustosi on nopea ja helppokäyttöinen myös mobiililaitteilla.

11. Hyödynnä dataa ja seurantaa oikein

Hoida alusta alkaen analytiikka ja seuranta kuntoon. Google Analyticsin avulla voit seurata sivuston kävijämääriä, keskimääräistä istunnon kestoa, välittömän poistumisen prosenttia sekä muita tärkeitä mittareita saadaksesi reaaliaikaista tietoa sivustosi suorituskyvystä.

Datan hyödyntäminen helpottaa hakukoneoptimoinnin toteutusta ja suunnittelua, kun näet suoraan mitkä osa-alueet toimivat ja mitkä eivät. Numeroilla ei ole tapana valehdella.

Aloita tulosten seuraaminen alusta alkaen ja hyödynnä kerättyä dataa hakukoneoptimoinnin suunnittelussa.

12. Optimoi sivuston rakenne ja navigointi

Epälooginen ja huonosti strukturoitu sivusto ei johda mihinkään. Pyri luomaan sivustollesi hierarkkinen rakenne, joka jäsentelee sivustosi sisällöt ja alasivut auttaen käyttäjää löytämään etsimänsä tiedot.

Hyödynnä myös aiemmin mainittua sisäistä linkitystä navigoinnin helpottamiseksi. Kun sivuston rakenne ja linkitykset ovat kunnossa, on sivustolla navigoiminen saumatonta.

Yhteenveto – Hoida sivustosi kuntoon

Näillä vinkeillä pääset alkuun sivustosi On Page -optimoinnissa. Muista että hakukoneoptimointi on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii paljon aikaa ja suunnittelua. Kun laitat sivustosi kerralla kuntoon, helpotat samalla tulevaisuuden hakukoneoptimointia. Seuraa tuloksia, ja hyödynnä niitä jatkokehityksessä.

Kuulostaako työläältä? Ei hätää, autamme sinua mielellämme sivustosi optimoinnissa. Ota yhteyttä ja sovitaan lyhyt palaveri, ja käydään yhdessä läpi sivustosi tilanne. Hyppää Muutoksen kelkkaan ja kasvata myyntisi lukemiin, josta osasit aikaisemmin vain haaveilla.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Liity Muutos Digitalin postituslistalle. Saat sähköpostiisi säännöllisen epäsäännöllisesti julkaistavan uutiskirjeemme, jossa avaamme digimarkkinoinnin parhaita tekniikoita.
Tilaa uutiskirje
Meiltä et saa turhaa postia.

Jere Rautiainen

Jere Rautiainen on Muutoksen sisältöspesialisti. Jeren kynästä syntyy monipuolisia sisältöjä, jotka näkyvät hakukoneissa, kiinnostavat lukijoita ja rakentavat uusia asiakassuhteita.